Systém managementu jakosti ISO 9001:2000

datum publikace 14.10.2007

Procesně orientovaná organizace dle ISO 9001:2000

Norma ISO 9001:2000 popisuje požadavky na systém managementu jakosti. Podle této normy probíhají certifikace systému jakosti. Hlavním přínosem normy je procesní přístup.

Související články

ISO normy

ISO je Mezinárodní organizace pro normalizaci (The International Organization for Standardization). Je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů. Vydává mezinárodní normy, které obvykle připravují technické komise ISO. Norma může být zveřejněna pouze při souhlasu alespoň 75% hlasujících členů.

ISO 9001:2000 je třetím vydáním, které ruší a nahrazuje vydání druhé z roku 1994. Tři normy druhého vydání zaměřené na celý systém managementu jakosti ISO 9001, norma popisující systém jakosti bez návrhu a vývoje ISO 9002, systém kontrol a zkoušek popsaný v ISO 9003 byly nahrazeny jedinou normou ISO 9001:2000.

Normy řady ISO 9000 jsou základním manuálem pro každého poradce systému kvality.

ISO 9001:2000 Systém managementu jakosti - požadavky

ISO 9001 znovu požaduje po managementu, aby se sytém jakosti stal jejich strategickým rozhodnutím. Systém jim totiž umožňuje:

 • snažší zapracování nových pracovníků
 • jasné a jednoduché modelování připravovaných změn
 • optimalizaci nákladů
 • efektivitu toku materiálů a produktů
 • a další.

Systém může svou flexibilitou vycházet vstříct neustálým změnám cílů, produktů, požadavkům managementu a zainteresovaných stran.

Procesní přístup:
ISO 9001 podtrhuje a zdůrazňuje procesní přístup systému, který je základem pro jeho flexibilitu. Cílem procesního přístupu je zvýšit spokojenost zákazníků viz. obrázek. Ta jako jediná pomáhá udržet stávající zákazníky a přilákat nové.

Proces je definován jako činnost, která využívá zdroje a je řízena za účelem přeměny vstupů na výstupy.
Procesním přístupem je pak považována aplikace, identifikace, vzájemné působení a řízení procesů. Procesní přístup klade důraz na:

 • pochopení a plnění požadavků zákazníka, zainteresovaných stran
 • přidanou hodnotu procesů a jednotlivých činností ve firmě
 • neustálé zvyšování výkonnosti a efektivity procesů
 • neustálé zlepšování procesů na základě měření metrik

V normě ISO je silně zakotven model PDCA pro neustálé zlepšování.

ISO 9001 je určena pro firmy, které chtějí:

 • prokázat, že umí trvale poskytovat produkty dle požadavků zákazníka
 • trvale zvyšovat spokojenost zákazníka

Obsah normy ISO 9001:2000

V normě naleznete tyto kapitoly, jež definují všechny požadavky na procesní systém managementu jakosti:

1. Předmět normy
2. Normativní odkazy
3. Termíny a definice
4. Systém managementu jakosti
5. Povinnosti managementu
6. Management zdrojů
7. Realizace produktů
8. Měření, analýza a zlepšování

Těchto 8 kapitol nahradilo původních 20 kapitol druhého vydání ISO 9001, kterými byly:

4.1 Odpovědnost vedení
4.2 Systém jakosti
4.3 Přezkoumání smlouvy
4.4 Řízení návrhu
4.5 Řízení dokumentů a údajů
4.6 Nakupování
4.7 Řízení produktu dodaného zákazníkem
4.8 Identifikace a sledovatelnost
4.9 Řízení procesů
4.10 Kontroly a zkoušení
4.11 Řízení kontrolního, měřícího a zkušebního zařízení
4.12 Stav po kontrole a zkouškách
4.13 Řízení neshodného produktu
4.14 Opatření k nápravě a preventivní opatření
4.15 Manipulace, skladování, balení, ochrana a dodávání
4.16 Řízení záznamů o jakosti
4.17 Interní prověrky jakosti
4.18 Výcvik
4.19 Servis
4.20 Statistické metody

Zdroj: ČSN EN ISO 9001:2000

Máte-li zájem konzultovat nebo si najmout poradce pro aplikaci této normy, navštivte naši sekci Poradce pro Kvalitu a systémy kvality

Diskuze k článku

od: Jiří Střelec

Reakce na kritiku vloženo: 28.5.2008

Vážený pane Zukale, cílem tohoto článku není rozebrat celou normu ISO 9001 do detailu. Každá kapitola normy vydá za jeden až několik článků. To jak je aplikovat v praxi existují školení a živí se tím poradci a poradenské společnosti. Některé aspekty k této normě připravuji do dalších článků podle časových možností.

reagovat

od: Ivo Zukal

kritika vloženo: 28.5.2008

Málo podrobný.Nerozvádí problematiku jednotlivých odílů do detailu.

reagovat

Obor

Metoda

Norma

Poradci

Myšlenky poradce

„Nevěřte, dokud si danou věc neumíte zkontrolovat nebo není z Vámi prověřeného, spolehlivého zdroje.“ více >>

Jiří Střelec Jiří Střelec

Je snadné uvěřit hezkým slovům ostatních, jak co umí, jak budou pracovat, jak pracují přes čas apod. Skutečnost však nebývá tak ideální. Majitelé firem o tom ví své. Nejvíc si stěžují manažeři a majitelé, kteří si nové pracovníky neprověří, nezeptají se na reference, nezavolají poslednímu zaměstnavateli nebo si neudělají namátkovou kontrolu. Je zcela jedno, zda jste ve výrobě, na stavbě, v cukrárně nebo vývojovém oddělení. Vždy je třeba si informace ověřovat. Vždy se nemusí jednat o podvod a lež, ale velmi často se jedná o neznalost, jiné zkušenosti apod. Včasná kontrola Vám ušetří spoustu času a peněz. 

Přejete si být informováni o nových článcích, metodách, řešeních z praxe, školeních, nabídkách?

Pokud hledáte konkrétní téma a nemůžete jej najít, napište majiteli na info@vlastnicesta.cz

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory Cookie. Další informace