Vlk se nažral a koza zůstala celá a s kým jít krást koně….

datum publikace 05.11.2010

Vlk se nažral a koza zůstala celá a s kým jít krást koně….

Jsou to stará česká přísloví. První přeneseně pokazuje na snahu ošálit či klamat. „Uděláme, co musíme, ale v podstatě se nic nemění a jedeme dál“. To druhé úzce navazuje a nutí k zamyšlení, kdo tohoto klamavého mechanizmu využil, a jak je důvěryhodný. Kdo tedy je a může být náš partner, komu se dá věřit, s kým tak říkajíc, jít v životě „krást koně“.

Související články

*Pozn: tento článek navazuje na Potrestané pirátství a seznamuje čitatele o tom, jakou váhu má v praxi rozhodnutí soudu v ČR.*

Tentokrát se tradičně nejedná jen o „brněnský“ příběh, ale nepochybně i „pražský“ a dokonce i s mezinárodní účinností.
Na začátku je (s)prostá myšlenka. Využít nápadů, práce a myšlení jiných, s cílenou snahou se na úkor druhých osobně obohatit.
Je po „sametové revoluci“, legislativa umožňuje vznik občanských inciativ, o čemž jsme dříve jen snili. Zakládají se občanská zájmová sdružení a spolky. Tak vzniká například v Brně Technický dozorčí spolek, navazujicí na tradici evropských zkušebních spolků z minulého století. Obdobně například v Praze Česká svářečská společnost sdružující velikou rodinu svářečů, techniků i svářečských škol, která je následně i mezinárodně autorizována. Jedná se o občanská sdružení se stovkami členů, řádně platících členské příspěvky, kteří za svoje iniciativy dostávají jen minimální náhrady.

Legislativa o spolcích se postupně vyvíjí a doplňuje. Spolky a jejich části se mohou stát hospodářsky nezávislé a výdělečně činné. Brněnský Technický dozorčí spolek (TDS) zakládá sekci materiálů a svařování (SMS). V Praze se zakládá Česká svářečská společnost ANB, sdružení právnických osob, odlišující se od občanského sdružení příponou ANB. Ta posléze přebírá veškerou iniciativu, až dosáhne zániku původního občanské sdružení a na mezinárodní scéně jediné autorizace.
Svářeči jsou holt „šikulové“ Ti v Brně nezůstávají pozadu, jsou přece přátelé. Tak si v Brně jediný vlastník zakládá TDS Brno-SMS s.r.o a plných pět let trvá, než soud používání značky zakazuje a pod pohrůžkou exekuce je vlastník nucen se přejmenovat.
Nač bychom ale měli naše české mudrosloví o koze.

Firma se nyní jmenuje NESTYDO-pardon TESYDO s.r.o a zkratku dovysvětluje jako TEchnické SYstémy DOzoru. Dříve používanou zkratku TDS vysvětlovala jako TEchnické DOzorové SYstémy. Obě "dovysvětlení", jak je na první pohled zřejmé zcela nelogické a uměle vykonstruované. Pomiňme v této etapě, že byla v názvu opět použita v kombinace písmen TDS, což soud výslovně zakázal.

No a to je celé. Poukažme ještě na „díry v legislativě“. Občanská sdružení jsou podle zákona pouze registrována na Ministerstvu vnitra. Sdružení právnických osob na Krajských úřadech. Tyto rejstříky nenavazují na soudní registr názvů firem a toho je zapotřebí využít.
Klíč je následující. Začít jako občanské sdružení, vytvořit si pod téměř shodným názvem svoji vlastní firmu, monopolizovat se na trhu a pokusit se občanské sdružení zlikvidovat. Teď už ale stačí jen se zamyslet „s kým jít krást koně“.

Jiří Noss

Diskuze k článku

Obor

Metoda

Norma

Poradci

Myšlenky poradce

„Nejrozšířenější, nejjednodušší postup jak efektivně rozjet podnikání je ISO, jen málokdo to pochopil.“ více >>

Pavel Trvaj Pavel Trvaj

Každé podnikání (i výroba piva) začíná tím, že si odpovím na následující otázky – kdo potřebuje pivo? Kolik ho bude potřebovat? Za kolik jej mohu prodávat? Apod. Prostě napřed uděláte rozbor potřeb, zákazníků – marketingový průzkum, finanční kalkulace. Stanovíte si konkrétní vizi, strategii, cíle. Vše připravujete sami, je to přeci Vaše myšlenka, Vaše podnikání, prostě se angažujete.

Když vše dává smysl a je to reálné, začnete definovat, co musíte všechno a jak udělat – no prostě definujete procesy. K nim pak přidáte zdroje (lidské a materiální), vybavení, informace, apod. Pokud jsou pořád rizika menší než možnost být přínosný pro zákazníka. Můžete podnikání rozjet. Oslovíte zákazníky, dodavatele, uzavřete smlouvy, začnete vyrábět a dodávat. Určitě na poprvé nebudete skvělí, ale vyděláte první peníze, dostanete nové nápady a začnete zlepšovat, co již máte. Když si ty nejdůležitější myšlenky, postupy, výsledky zapíšete, máte firmu připravenou podle ISO 9001. 

Přejete si být informováni o nových článcích, metodách, řešeních z praxe, školeních, nabídkách?

Pokud hledáte konkrétní téma a nemůžete jej najít, napište majiteli na info@vlastnicesta.cz

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory Cookie. Další informace