Zajímá Vás jak jednoduše měřit procesy? Jak data rychle a automatizovaně analyzovat? Jak vytvářet modely výroby, logistiky a služeb pracující s daty v reálném čase a schopné simulovat vizi budoucnosti? Jak si udržet a vyhledávat zaměstnance? Pak je tento workshop určen právě Vám!

Po registraci Vás budeme individuálně kontaktovat s podrobnostmi.

Fotografie z předchozích akcí naleznete zde - Workshop LiberecWorkshop Olomouc

Setkání jsou určena pro výrobní firmy libovolné specializace. V rámci ukázek a řešení konkrétních úkolů se účastníci seznámí s metodami, které jim dovolí:

  • jednoduše měřit lidské činnosti a procesy
  • získaná data rychle analyzovat a přesně interpretovat
  • navrhovat takové změny ve výrobě, které povedou ke zvýšení efektivity, OEE, TEEP či snížení nákladů a prostojů
  • vytvářet modely reálné výroby i logistiky a simulovat navrhované změny
  • prezentovat dosažitelné výsledky managementu ve srozumitelné podobě

V rámci workshopů vystoupí zkušení poradci, ale také zástupci zákazníků a představí hotová řešení. Účastníci si díky herní simulaci výrobního procesu budou moci vyzkoušet jednotlivé metody a produkty a zjistit, jaké mohou mít reálné přínosy. Důraz workshopu je kladen na interaktivitu, seznámení s reálnými aplikacemi a diskuzi.

Program workshopu 

Čas bloku Program bloku
09:00 - 09:10

Přivítání

Ing. Michaela Opletalová, Ing. Petr Novák

Představení organizátorů akce a seznámení účastníků s programem.

09:10 - 10:00

1. blok - digitální model výroby

Ing. Tomáš Janů

Praktická ukázka vytvoření modelu konkrétního výrobního procesu. Ověření kvality modelu. Způsoby simulace ke konkrétnímu zadání. Do jakých detailů se při tvorbě modelu vyplatí jít.

10:00 - 11:00

2. blok - efektivní měření práce a procesu

Ing. Tomáš Janů, Ing. Michaela Opletalová

Prostředky pro sběr dat, reálný náměr práce, vyhodnocení dat.

11:00 - 11:15

Přestávka na občerstvení

volný výběr tekutin a lehkých pokrmů

Přestávka slouží i k neformální výměně názorů po proběhlém bloku.

11:15 - 12:00

3. blok - jak propojit sběr dat a digitální model, a k čemu to využít

Ing. Tomáš Janů, David Špeťko

Mikrosimulace jako nástroj nenáročných, ale efektivních změn ve výrobě. Postup, jak propojit naměřená data s modelem a jak s pomocí simulace navrhovat a automatizovat procesní změny.

12:00 - 12:50

4. blok - interpretace dat na konkrétních případech - výroba a logistika

Ing. Roman Gaudel, Ing. Martina Mikulášková, Ing. Tomáš Janů

Ukázky dat a jejich interpretace z živých procesů.

12:50 - 13:30

Přestávka na občerstvení

volný výběr tekutin a lehkých pokrmů

Přestávka slouží i k neformální výměně názorů po proběhlém bloku.

13:30 - 14:00

5. blok - vzdělávání a řízení lidí (od náboru až po zvyšování kvalifikace)

Ing. Michaela Opletalová, Ing. Petr Novák

Nástroje a metody pro rychlé zapracování nových zaměstnanců. Řízení školení a kvalifikace. Jak kontrolovat splnění všech kvalifikačních (a certifikačních) požadavků na pracovníka na konkrétním pracovišti.

14:00 - 15:00

Otevřený diskuzní panel - zkušenosti z praxe, cenová náročnost

Ing. Martina Žákovská, Ing. Martina Mikulášková, Ing. Roman Gaudel, Ing. Michaela Opletalová, Ing. Tomáš Janů, David Špeťko

Lean manažeři z výrobních společností se v neformální diskuzi podělí o své zkušenosti z implementace efektivní a štíhlé výroby. Příklady z praxe zaměřené na získání základních informací z atypických výrobních linek s vysokým podílem lidské práce či z projektu rozšíření logistických hal. Časová a cenová náročnost jednotlivých postupů a použitých produktů.