Lektoři Vlastní cesty pořádají specializovaný trénink na tvorbu map procesů. - Většina firem již v rámci procesů ISO tvrdí, že má mapu procesů. Bohužel mapy procesů bývají z veliké části jen formálním „schémátkem“ pro auditora. Místo toho, aby pomáhaly managementu v dalším rozhodování, strategickém vedení firmy a pracovníkům, aby se rychle orientovali v aktivitách firmy. Náš trénink Vám ukáže, jak mapu správně tvořit a integrovat do firmy.  

Mapa procesů - strategický rozcestník firmy

Majitelé a manažeři firem potřebují neustále hledat optimální cestu jak snadno, rychle a levně dostat produkty k zákazníkovi. K tomu dnes mají celou řadu procesů. U malé firmy se jedná min o 15 procesů. S velikostí firmy a samozřejmě s ohledem na obor podnikání počet roste až na 40 a více. A to prosím bez započítání postupů, jen procesy. Naučit se orientovat ve všech procesech a vzájemně je sladit v jeden funkční celek není jednoduché. Vyžaduje to vhodný přehled, kterému budou rozumět nejen manažeři, ale i pracovníci. Takovému přehledu se říká mapa procesů.

Dnes ji rozhodně nemůžeme považovat za statickou. Vše okolo nás se mění. I zavedení nové technologie může mít vliv na změnu procesů a tedy i na mapu. Ovšem změny v mapě procesů by neměly vznikat následně, ale nejprve. Mapa procesů, je-li správně namodelovaná, slouží k rozhodování a modelování následných změn. Management si na mapě může zobrazit zásadní změny, uvědomit si vazby, a až zjistí, že vše je správné a funkční, může změny začít realizovat.

Kromě toho mapy slouží i k jasnému rozdělení rolí a odpovědností manažerů, cílenému plánování auditů a také ke znázornění, které procesy ve firmě fungují správně a které ne. To v případě, je-li mapa procesů propojena na reporting. Stejně jako propojení na reporting, může mapa sloužit pro určení vlivu strategie na firemní procesy.

Jak správně vytvořit a následně pracovat s mapou procesů se dovíte a vyzkoušíte na našem pracovním semináři.

Program

Celý program je orientovaný na komplexní pochopení významu mapy procesů a systémového řízení firmy. Také bude kladen důraz, jak komunikovat mapu jednotlivým cílovým skupinám uvnitř firmy. Jednodenní program jsem pro Vás připravil takto:

 • co je to mapa procesů
 • víceúrovňové mapy procesů
 • základy procesního řízení a struktura systému managementu
 • ukázky map procesů z praxe
 • postup modelování mapy
 • mapa procesů jako strategický nástroj pro management
 • propojení mapy procesů na reporting
 • modelovací nástroje – MS VISIO
 • komunikace mapy procesů a využití Public Relations technik
 • využité mapy procesů pro postupné zlepšování
 • modelování vlastní mapy procesů
 • diskuse

Účastníci si mohou přinést vlastní mapy procesů a pracovat na jejich zlepšení nebo si vytvořit zcela novou mapu, kterou následně použijí ve firmě. Lektor bude pomáhat ve způsobu, jak mapu s ohledem na obor firmy, co nejlépe vytvořit.

Doporučení pro účastníky

Je-li to možné, doporučuji vzít si s sebou notebook se SW Microsoft Visio nebo jiný SW pro vektorové modelování. Přímo na semináři bude možné si tvořit nebo upravovat vlastní mapu procesů.

Výsledek pracovního semináře

Poznání možností a způsobů modelování procesů, zvláště mapy procesů. Získání praktické zkušenosti při tvorbě mapy procesů. Každý účastník si odnese řadu tipů a praktických ukázek modelování mapy a procesů. Vše je připraveno tak, aby účastník po absolvování dokázal připravit a realizovat změny mapy procesů ve svém týmu, ve své firmě. Doporučení lektora pro konkrétní situace ve firmách účastníků ohledně zlepšování procesů.

Organizace tréninku komunikace

Cena zahrnuje pronájem místnosti, techniku, občerstvení (coffee break, oběd), tištěné materiály.