Zavést řádně systém řízení firmy, aby přinášel ovoce v podobě výkonnosti a efektivity si vyžaduje svůj čas a dobře natrénované pracovníky. Bohužel velké množství firem nemá dostatek času. Potřebují co nejdříve certifikát ISO nebo rychle vyžadují pořádek ve firmě. Rychlý postup zavádění má vždy silné nedostatky a přináší hodně neshod. V obou případech existuje cesta jak vše napravit a systém zefektivnit.

Zavedení systému managementu dle mezinárodních standardů ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/TS 16949, AS 9100, ISO 27001 ... je náročné a má smysl, pokud podporuje podnikatelský záměr, zvyšuje zákazníkům spokojenost a zlepšuje stávající postupy. Dnes musí být systém manegementu interaktivní a umoňovat snadno zavádět změny. To je předmětem této nabídky.

Ať už jste v jakékoliv situaci, kdy máte problémy v systému řízení firmy, nefungující Vám některé procesy, nemáte dostatek financí na budování a optimalizaci firmy, vždy máte možnost začít postupně zlepšovat jednotlivé procesy nebo části systému. To je důvod této nabídky.

Nabízíme Vám postupné budování nebo zlepšování výkonnosti firmy po procesech. Sami si vyberete, s čím byste chtěli začít a co zlepšit. To vše s minimálními náklady.

Systém řízení ISO 9001 postupně

Procesy, které připravujeme, vychází z malých a středních firem, které vyžadují maximální jednoduchost. Tyto firmy nemají možnost mít samostatná odborná oddělení a týmy specialistů. Vše musí zvládat sami a to většinou v osobě jednoho manažera (někdy majitele) a to ještě s kumulovanými funkcemi.

Jako zákazník si nejprve vyberete, co byste rád změnil. Vyberete si, které požadavky má Váš systém splňovat - podle mezinárodních norem např. ISO 9001, ISO 14001, ISO 27000, ISO 20000, TS 16949, AS 9100 a další. Dále Vám doporučujeme začít následovně:

1) Připravit mapu procesů s ohledem na vizí, strategii a cílích společnosti
2) Nastavit reporting v souladu s cíli firmy
3) Sledovat výkonnost
4) Vybrat procesy ke zlepšování podle výsledků např:
- proces obchodu
- proces marketingu
- proces interní komunikace
- proces monitorování a zlepšování
- proces plánování
- proces nakupování
- ... jiný proces dle potřeby ...
5) Postupný trénink/školení pracovníků na vytvořené nebo opravené procesy
6) Dokončení celého systému a kontrola vazeb
7) Audity fungování procesů
8) Certifikace dle ISO (je-li to vyžadováno)

Procesy jsou zpracovány v objektově orientovaném softwaru MS VISIO a lze je snadno kdykoliv měnit. Jsou připraveny tak, že je možné vystavit v html formátu na firemní intranet nebo si je mohou pracovníci proklikávat v Internet Exploreru. Není zapotřebí ručně listovat v kvantech dokumentace. Zpracovaný proces je pak možné použít jako zadání pro připravovaný informační systém.

Přínosy postupného zavádění nebo zlepšování procesů

  • Návrh na efektivní fungování procesu
  • Návrh metrik k monitorování kvality procesu
  • Splnění požadavků mezinárodních norem ISO
  • Jasné a přehledné grafické znázornění vybraného procesu
  • Odborný pohled a nové zkušenosti od poradce (praktický trénink / školení)

Rozpočet na ISO 9001

Cena za zpracování jednoho procesu se pohybuje:

  • od 2.500 Kč pro malé firmy (cca 10 - 30 pracovníků). Malá firma mívá okolo 15-20 procesů, které je třeba řádně nastavit.
  • od 3.500 Kč pro střední a velké firmy (cca 30 - 1000 pracovníků)

Cena je závislá na rozsahu a složitosti firmy, počtu procesů a potřeb zákazníka.