Poznání a porozumění zákonitostem chování jednotlivce v sociálním prostředí organizace a zásadám, které určují to, jak bude ovlivňovat organizaci i jak bude organizace na úrovni celku, týmu, kolegů i nadřízených ovlivňovat jej je v současnosti stěžejním předpokladem úspěšného zvládání personálního řízení i auditu progresivní organizace.

Trénink je určen především managementu, vedoucím, specialistům a interním auditorům. Jejím cílem je poskytnout fundované a v praxi použitelné informace potřebné pro pochopení a efektivní ovlivňování chování členů týmu a zvládání komunikace s nimi.

Cíle tréninku/aktivity:

 • Vysvětlit zákonitosti sociálního chování člena týmu
 • Naučit účastníky jejich rozeznání a efektivnímu využití

Organizace tréninku

Datum dle dohody, tréninky je možné realizovat i o víkendu
Místo firemní prostory zákazníka, vhodnější by byly prostory mimo firmu
Počet účastníků max 10
Doba tréninku cca 5 hod dle potřeby až 10 hod 
Lektoři  Vojtěch Bednář

Trénink připravovaný lektory Vlastní cesty se zaměřuje na získání základních dovedností účastníků v trénované oblasti. Vždy tak, aby účastník byl schopen po ukončení tréninku, alespoň nějakou část skutečně použít ve svých praktických činnostech. To jsou důvody proč je připravován vždy s ohledem na: 

 • Aktuální potřeby firmy
 • Připravované a očekávané dovednosti
 • Znalosti pracovníků
 • Řešené situace.

Níže přiložená nabídka je první návrh, který může být zcela změněn podle poskytnutých informací firmy. Lektoři zajišťují důvěrnost poskytnutých informací. Samozřejmostí je podepsání smlouvy o mlčenlivosti. Je tedy možné na tréninku pracovat s konkrétními daty a situacemi, které účastníci tréninku právě řeší. Tímto způsobem se zvyšuje účinnost tréninku. Lektoři také kombinují i více oborů pro zvýšení přínosů tréninku. Většina pracovníků dnes jen nevystačí se znalostmi jednoho úzce zaměřeného oboru, ale je třeba ostatní „nadchnout“ pro řešení, přenést požadavky do spolupracujících útvarů se zcela jiným zaměřením apod. To jsou důvody, proč do tréninku lektoři kombinují i další potřebné obory, kterými mohou být – modelování systému – metod – řešení – procesů - postupů, komunikace a prezentaci výsledků, sociologii a chování pracovníků apod. Naše tréninky jsou zaměřeny tak, aby si každý našel vlastní cestu k trénované oblasti a uměl ji využít.

Program tréninku

Navržený program může být upraven po poskytnutí konkrétních příkladů nebo rozšířených požadavků firmy. Stěžejními body jsou

 1. Zákonitosti společenského chování člověka
 2. Firma jako sociální organizace; její působení na jednotlivce
 3. Chování jedince vůči týmu; pozice a role v týmu
 4. Potřeby jedince, týmu a jejich naplňování
 5. Chování jedince v týmu; identifikace a odcizení
 6. Nežádoucí chování jedince v organizaci a týmu
 7. Nežádoucí chování týmu v organizaci
 8. Management vztahů v týmu a organizaci

Jednotlivá témata jsou probrána v rámci přibližně pětihodinového cyklu. Cyklus lze podle potřeby zákazníka prodloužit v rámci jednoho dne, nebo rozdělit na dva dny (v takovém případě činí cca 8 – 10 hodin), kdy je možné věnovat větší čas individuálnímu tréninku účastníků.

Výsledek aktivity

Poznání zákonitostí sociálního chování pracovníka v týmu a porozumění mu na takové úrovni, aby účastníci dokázali tyto poznatky využít v praxi v rámci procesu auditu, hodnocení, ale také vedení, řízení a motivování.

Cena

Cena je stanovena s ohledem na počet účastníků a dobu trvání. Pokud Vás naše nabídka zaujala, prosím, kontaktujte nás.