Metody jsou základem odbornosti poradce. Měli by je umět správně aplikovat a pomocí nich zákazníkům řešit problémy a najít cestu k úspěchu. Naši poradci postupně popisují odborné metody jak vznikly, k čemu jsou vhodné, jak postupovat při jejich aplikaci nebo připravují šablony pro snadnější použití metody. Metody jsou tříděny do odborných oblastí jako je management, marketing, psychologie, kvalita - ISO, sociologie, komunikace, BOZP, EMS apod. Metody můžete podle oborů filtrovat, stejně tak i normy ISO, které jsou zde popsané