Výpis metod a norem

Metody jsou základem odbornosti poradce. Měli by je umět správně aplikovat a pomocí nich zákazníkům řešit problémy a najít cestu k úspěchu. Naši poradci postupně popisují odborné metody jak vznikly, k čemu jsou vhodné, jak postupovat při jejich aplikaci nebo připravují šablony pro snadnější použití metody. Metody jsou tříděny do odborných oblastí jako je management, marketing, psychologie, kvalita - ISO, sociologie, komunikace, BOZP, EMS apod. Metody můžete podle oborů filtrovat, stejně tak i normy ISO, které jsou zde popsané.

Metody

5S - pořádek na pracovišti

7 nástrojů kvality

7 nástrojů kvality nových

7 step solving problem

Altmanův model

Analýza mediálních postupů

Analýza rizik

Analýza sociálního prostředí

Analýza trhu

Analýza účinku marketingových nástrojů

Assessment centrum

Astrologie

Audit BOZP a PO

Audit financí

Audit komunikace a PR

Audit kvality

Audit marketingu

Autorské právo

Balanced Scorecard

Behaviorální psychoterapie

Benchmarking

Bezpečnost informací

Bezpečnost práce

Bezpečnost procesů

Bostonská matice

Brainstorming

Brainwriting

Bussines to Business Relations

Certifikace osob

Certifikace výrobků

Coaching

Community Relations

Conference Services

Consumer Relations

Critical Success Factors

Digitální tisk

Direct Marketing

DMAIC metoda

Dotační management

Ekonomika jakosti / kvality

Employee Relations

Environmentálních systémů

Etika managementu

Event marketing

Exekuce

Facilitace

Fairs, Exhibitions

Faktorová analýza

Filozofie

Finanční analýza

Firemní design - Corporate Design

Firemní identita - Corporate identity

Firemní image - Corporate Image

Firemní komunikace - Corporate Communication

Firemní kultura - Corporate culture

Firemní produkt - Corporate product

FMEA

Hlubinná terapie

Change management

Individuální terapie

Integrovaný systém

Internetová komunikace

Ishikawa diagram

Jóga

K – metoda

Kaizen

Kanban

Kineziologie

Kognitivní behaviorální terapie

Kognitivní psychoterapie

Komunikace

Komunikace externí

Komunikace Face to Face

Komunikace Face to Public

Komunikace Face to Team

Komunikace interní

Komunikace s novináři

Komunikace s politiky a médii

Krizová komunikace

Lean Manufacturing

Life Coaching

Lobbing

Malcolm Baldridge

Manželská a předmanželská terapie

Mapa procesů

Marketingový mix

Media Relations

Mediace

Mediální audit

Mediální strategie

Mentoring

Metoda 360 stupňové zpětné vazby v hodnocení pracovníků

Model EFQM

Modelování procesů

Moderování

Módní návrhy oblečení

Módní návrhy pro fitness

Módní přehlídka

Motivace

Náklady na nízkou jakost

Notářství

Oblečení pro muže

Oblečení pro ženy

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku

Ofsetový tisk

Optimalizace tiskových procesů

Osobní růst a rozvoj

Pareto analýza

PDCA cyklus

Počítačová pracovní diagnostika

Poměrová analýza

Poradenská psychologie

Porterův model konkurenčních sil

Pozitivní psychoterapie

Práce s podvědomím

Právo Evropské unie (EU)

Právo mezinárodního obchodu

Prezentace politických subjektů

Projektové řízení

Průzkum trhu

Psychodrama

Psychologická diagnostika

Rekvalifikace

Relaxační techniky

Rodinná terapie

Rozhodčí řízení

Rozhodování sporu v mezinárodním obchodním styku

SEO - optimalizace webových stránek

Silvova metoda

Six Sigma

Sociální sítě

Special Events

Spokojenost zákazníka

Spokojenost zaměstnanců

Sponzoring

Statistické řízení procesů (SPC)

Strategický management

Strukturální fondy

Svatební šaty

SWOT analýza

Systémů kvality (jakosti)

Školení ekologie

Školení kvality

Školení managementu

Team building

Technická legislativa

Technologie v politické komunikaci

Telemarketing

Time management

TOC (Theory of Constraits)

TQM

Tradiční analýza

Trvalé zlepšování procesů

Účetnictví

Ukazatel EVA - ekonomická přidaná hodnota

Večerní šaty

Vnitřní sociologické výzkumy

Výběrová řízení

Výcvik pracovníků

Vyhledávání nežádoucích efektů

Vývojové diagramy

Workshop - pracovní seminář

Obor

Myšlenky poradce

„Být sám sebou není to, co se od nás očekává.“ více >>

Ivona Machová

Být sám sebou je příjemý pocit, kdy si bezprostředně dovolíme vyjádřit vlastní myšlenku, emoci, aniž bychom někoho omezili či ohrozili. Netrápí nás strach z toho, co od nás druzí budou očekávat. 

Přejete si být informováni o nových článcích, metodách, řešeních z praxe, školeních, nabídkách?

Pokud hledáte konkrétní téma a nemůžete jej najít, napište majiteli na info@vlastnicesta.cz

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory Cookie. Další informace