7 nástrojů kvality nových

datum publikace 02.02.2014

Nových 7 nástrojů kvality

Nárůst potřeby práce s tzv. soft daty si vyžádal nové přístupy a metody pro jejich zpracování. Dnes se bez nich snad neobejde skoro žádná firma. Právě k tomu vzniklo 7 nových nástrojů kvality. 

Související články

Důvod vzniku nástrojů kvality

V poslední době se výrazně změnil charakter firem a jejich potřeb. Výroby nejsou jen o zpracování železa, nebo elektro součástkách. Větší podíl si stále bere software, zpracování informací, práce s myšlenkami apod. Prostě soft data se dostávají do popředí a je třeba je kombinovat s hard daty (ty co můžeme přesně změřit). K tomu je zapotřebí v oblasti zlepšování kvality se zaměřit i na používání nových metod. Tuto potřebu uspokojuje 7 nových nástrojů kvality.

Stručně by bylo možné důvody 7 nástrojů shrnout následovně:

  • vyjádřit myšlenky ideje, názory
  • nalézt významné vazby a vztahy
  • odhalit příbuznosti a podobnosti
  • vyjádřit příčinné vztahy
  • vizualizovat odhalené vztahy 
  • pracovat v týmu odborníků

V dnešní době, ale již nestačí jen prokázat kvalitu, ale neustále ji zvyšovat. Je třeba odhalovat nové možnosti a cesty rozvoje firmy, jejich produktů apod

Základními nástroji pro zlepšování kvality firmy jsou:

Nástroj / metoda kvality  Smysl, poslání metody
1. Afinitní diagram zorientovat se ve velkém množství dat
2. Relační diagram pochopit vazby mezi daty a určit ty podstatné
3. Stromový diagram zjednodušit velký problém na menší jednodušeji řešitelné prvky
4. Maticový diagram data a jejich vazby zpřehlednit pro další zpracování
5. Diagram maticové analýzy nalezení souvislostí v přehledně zpracovaných datech
6. Síťový diagram plánování zdrojů v čase, hledání optimální cesty
7. PDPC diagram identifikace kritických míst již v průběhu plánování a nalezení protiopatření

Použití 7 nových nástrojů kvality 

Nástroje je možné používat samostatně nebo všechny na jednou. Závisí na typu firmy a řešeném problémů. V každém případě odhalování příčinných vztahů je základem řešení každého problému. I detektivové nedělají nic jiného. Právě diagramy jim snadno napoví a pomohou rozkrýt různé vazby mezi subjekty. 

Tyto nástroje dnes naleznou své uplatnění i:

  • softwarových firmách
  • ve vývoji nových produktů
  • marketingu a Public relations
  • apod. 

Použití těchto nástrojů není zcela triviální. Vyžaduje dobrou přípravu a znalost, jak metodu správně aplikovat. Vřele doporučuji nejprve si vyzkoušet malé jednodušší případy a pak začít řešit konkrétní vlastní problém. Praktické problémy bývají o poznání složitější a chyby se nevyplácí. Prostě jsou dražší.

7 nástrojů kvality je zaměřeno na práci s tzv. soft daty. Potřebujete-li pracovat s daty hard, použijte 7 nástrojů kvality

Vyžadujte od svého poradce kvalitní přístup na základě ověřených metod!

Potřebujete-li trénink / školení na danou metodu kontaktujte naše poradce.

Jiří Střelec

Diskuze k článku

Obor

Myšlenky poradce

„V rychlíku transformace na digitální společnost už se vezeme. A nelze vystoupit.“ více >>

Tomáš Janů Tomáš Janů

Vezmeme-li v úvahu veškeré oblasti našich životů, které ovlivnily nějakým způsobem informační technologie, tak zjistíme, že těch změn je stále více. Není nutné se všemu za každou cenu podřídit, každý si najde tu svou cestu, jak proplouvat změtí neustále inovovaných služeb a produktů. Důležité je odrazit se od svých osobních nebo pracovních cílů a potřeb, poté je možné zodpovědně využívat vybrané nástroje v náš prospěch.

Přejete si být informováni o nových článcích, metodách, řešeních z praxe, školeních, nabídkách?

Pokud hledáte konkrétní téma a nemůžete jej najít, napište majiteli na info@vlastnicesta.cz

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory Cookie. Další informace