Bezpečnost informací - systém řízení informací ve společnosti s cílem dosáhnout ochrany a potřebné bezpečnosti dat a informací