K – metoda

datum publikace 04.01.2014

K - metoda - vhodný nástroj pro přípravu komunikace s médii

Metoda K je jednoduchou metodou určenou pro všechny, kteří potřebují efektivně komunikovat s médii, novináři apod. Snadno vede uživatele k vytvoření účinné komunikační strategie a hlavně vyvyrovat se zbytečným chybám, které se pak v médiích nedají vzít zpět.

Související články

K čemu slouží?

K-metoda slouží k přípravě komunikační strategie s masovým médiem; novinářem, případně i s jinými zájmovými subjekty.

Historie vzniku

Snahy o vytvoření standardizovaného  systému přípravy strategie pro komunikaci s médiem spadají do počátků 20 století. Jejich skutečné zintenzivnění se však datuje do doby masivního rozmachu televize jako nového média.  Nevýhodou většiny strategií stanovujících jak se chovat v komunikaci s médiem založených na jednoduchém a snadno  pochopitelném principu byla jejich malá flexibilita – neschopnost přizpůsobit se konkrétní situaci.  Nevýhodou těch flexibilních byla špatná zapamatovatelnost a z ní plynoucí problémy.

Systém  založený na jednoduše pochopitelném principu stěžejních zásad komunikace s možností jejich flexibilního výběru se začal poprvé používat pravděpodobně v 80. Letech v USA. K-metoda je jeho pokračováním, ale současně rozvinutím.

Jak se používá?

Použitím K- metody vzniká snadno zapamatovatelný souhrn určitého počtu písmen „K“ označujících jednotlivé prvky plánované  strategie komunikace.  Strategie vyplývá z dané situace a  z parametrů očekávané komunikace. Jednotlivé prvky jsou voleny z širšího vzorku možností s pevně stanovanými vlastnostmi a situacemi, ve kterých je vhodné je použít.

Kdy se používá?

Kdykoli v rámci přípravy komunikace s novináři, a to buď jako  reakce na konkrétní situaci, nebo i při plánování  strategie mediální komunikace v obecné míře. K-metoda může být zahrnuta na obecné úrovni do procesu reakce na mediální podněty a výměny informací s médii.

Jaké jsou přednosti?

Použití K-metody při volbě strategie vaší komunikace s novinářem vám přinese

  • Pevný záchytný bod, kterého se budete moci neustále držet
  • Spolehlivý nástroj rozhodování se dostanete-li problémovou otázku
  • Jasný rámec, jak chcete s médiem komunikovat, jak vůči němu hodláte vystupovat a kam chcete komunikaci směrovat
  • Nástroj ujasnění si  parametrů uvedených v předchozím bodu ještě dříve, než se dostanete do kontaktu s médiem
  • Oporu v nejistotě, pomoc při odstranění nervozity a trémy, pomoc při strachu

Jaká je technika ?

Základem K-metody  je tabulka parametrů komunikace. Parametry jsou slova, nebo slovní spojení začínající na „K“ (například „Konkrétnost“). Každý parametr má popis co znamená (co přesně je v mediální komunikaci konkrétnost?) a dále vlastnosti; situace do kterých se hodí a do kterých ne, se kterými jinými parametry je vhodné jej kombinovat, se kterými ne, atd.  Společně se s popisem a parametry je rozepsán do tabulky.

Nastane-li situace, ve které je potřeba komunikovat s médiem či novinářem a chceme K-metodu použít pro její ulehčení, musíme tuto situaci nejprve analyzovat z několika pevně stanovaných hledisek (třeba: jedná se o konfliktní téma?). Na základě vyhodnocení těchto hledisek vznikne konfigurace příznaků.

Zjištěné příznaky jsou následně porovnány s tabulkou parametrů komunikace. Z tabulky jsou vybrány ty parametry, které vyhovují dané situaci,  a z nich je vytvořena konfigurace pro konkrétní komunikaci. Výsledkem je třeba „2K – Kontrola a Konflikt“, přičemž každý z parametrů představuje část strategie, která je pro danou situaci nejvhodnější.  Pro každou situaci můžeme zvolit novou konfiguraci a  díky ní se připravit.

Kromě samotných „K-parametrů“ metoda zahrnuje řadu pravidel a doporučení, které je potřeba dodržet aby byl proces komunikace s médiem úspěšný.  K-metoda  není konečná; může být rozšiřována o další parametry. Na základě zkušeností je možné vytvářet šablony zásad a také evaluovat vyzkoušené konfigurace; co se ukázalo jako funkční, co nikoli. Její správné používání zrychlí, zpřesní a zjednoduší vaši komunikaci s médii.

Vojtěch Bednář

Diskuze k článku

Obor

Myšlenky poradce

„První nadšení z myšlenky, by nemělo přehlušit chytrost realizace.“ více >>

Jiří Střelec Jiří Střelec

Je dobré, že nás zaujme myšlenka. Je dobře, že se hned pustíme do její realizace. Správná realizace však vyžaduje najít nejlepší cestu pro její život. Nadšení by nemělo utlumit přípravu a způsoby její realizace.  

Přejete si být informováni o nových článcích, metodách, řešeních z praxe, školeních, nabídkách?

Pokud hledáte konkrétní téma a nemůžete jej najít, napište majiteli na info@vlastnicesta.cz

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory Cookie. Další informace