Kognitivní psychoterapie věnuje pozornost poznávacím procesům a to především myšlení.