Interní komunikace - komunikace uvnitř firmy, divize, skupiny specialistů apod.