Evropský a americký přístup k odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, česká právní úprava, prostředky, eliminace rizik z odpovědnosti za výrobek