Pareto analýza

datum publikace 23.04.2012

Paretova analýza, Lorenzova křivka - graf

Pareto analýza - metoda, která pomáhá stanovit priority odstraňování hlavních problémů firmy. V. Pareto definoval, že 80% následků je způsobeno pouhými 20% příčin. Chceme-li odstranit 80% ztrát, soustředíme aktivity jen předem definované problémy v rozsahu 20%.

Související články

Paratovu analýzu definoval italský ekonom Vilfredo Pareto. V roce 1897 přišel na to, že 80% bohatství země je v rukou 20% lidí. Byl tvůrcem sociologického systému a tvrdil, že vůdčí postavení mají elity. Elity, které existují ve všech oblastech společenského života. Základem pro zařazení do elity byl statisticky zjistitelný úspěch.
Pareto se také věnoval teoriím tržní rovnováhy. Pokusil se definovat ekonomické optimum. Optima se mohlo dosáhnout, když funguje tržní mechanismus dokonalou konkurencí. V praxi to mělo znamenat, že žádná firma nebo jiný subjekt nemůže zvýšit svůj blahobyt tak, aby zároveň nesnížil blahobyt někoho jiného.

Popis Paretovy analýzy

Většina lidí předpokládala, že 50% úsilí vede k přibližně k 50% výsledků (nebo 50% vstupů vytváří 50% výstupů). To však Vilfredo Pareto vyvrátil. Ve svém pravidle vyvrátil základní rovnováhu mezi vynaloženým úsilím a následnou odměnou. 
Paretova analýza vychází z principu, který říká:

20% všech našich činností přináší 80% zisku.

Je-li tomu tak, pak nemá smysl se stejně důsledně zabývat všemi činnostmi. Vhodnější je zaměřit se na ty činnosti, které mají největší efekt. Později se Paretovo pravidlo zkrátilo na - Pravidlo 80/20.

Paretova analýza se realizuje v několika krocích:

 1. Definování místa analýzy - výběr procesu, činností, kde chceme zvýšit zisk nebo efektivitu. Může se např. jednat o reklamace, neshody ve výrobě, administrativě, úspěšnost produktů apod.
 2. Sběr dat - pro analýzu je zapotřebí získat relevantní data o fungování a jejich hodnoty se zapíší do tabulky.
 3. Uspořádání dat - získaná data se seřadí podle největšího výskytu, četností, největší váhy, či jiného kritéria. Vždy se však seřadí od největší zvolené hodnoty po nejmenší.
 4. Lorenzova kumulativní křivka - tato křivka vznikne tak, že se kumulativně sečtou hodnoty u jednotlivých dat a vynesou se do grafu viz. obrázek.
 5. Stanovení kritéria rozhodování - zde se můžeme rozhodnout využít striktně Paratova pravidla 80/20 a nebo si také můžeme vybrat, že chceme odstranit jen 60% neshod apod. My si zvolíme 80/20.
 6. Identifikování hlavních příčin - z levé strany grafu vzniklého z dat zapsaných do tabulky, z hodnoty 80% vyneseme čáru na kumulativní Lorenzovu křivku. Z ní pak spustíme svislou čáru, která nám oddělí ty případy, příčiny, kterými se máme zabývat. Ty které mají největší vliv na následky.
 7. Stanovení nápravných opatření k odstranění nebo rozvoji přičin, které nám způsobují nejvíce ztrát a nebo naopak vedou k navýšení zisku.

Využití Paretovy analýzy

Paterovo pravidlo našlo uplatnění v mnoha různých oblastech, nejen v ekonomice. Dnes jeho podoba může vypadat:

 • 80% zisku vytváří 20% produktů
 • 20% našich činnosti přináší 80 % zisku
 • 20% vašich přátel stojí za 80% vašeho zájmu
 • 80% zmetků ve výrobě způsobuje 20% příčin
 • 80% odpočinku vám přinese prvních 20% dovolené
 • 80% znalostí jsme získali za prvních 20% vynaloženého času

Paratovu analýzu je možné také využít ve SWOT analýze při identifikování významných silných nebo slabých stránek nebo příležitostí a hrozeb.

Oblasti použití Paretovy analýzy

Z výše uvedených možností využití Paretovy analýzy je možné ji využít v těchto oborech:

 • výroba a služby
 • zajišťování kvality/jakosti
 • ekonomie
 • management
 • marketing
 • psychologie
 • sociologie
 • apod.

Jiří Střelec

Diskuze k článku

od: Lukáš Borůvka

dotaz vloženo: 6.12.2010

Dobrý den přeji, chtěl bch se zeptat, kdy a kde byl tento článek vydán?

reagovat

Obor

Myšlenky poradce

„Operativa způsobuje usínání manažerů a celé firmy. “ více >>

Marie Zelená Marie Zelená

Každý den přibývá velké množství úkolů a výzev k dořešení. V některých firmách byste ani nemuseli chodit domů a pořád by bylo co dělat. Pořád by úkoly nebyly hotové. Pokud se manažeři začnou "topit" v takové operativě, snadno zapomínají na dlouhodobý rozvoj firmy. Strategicky manažeři začínají usínat a s nimi i jejich firma. Nepostřehnou, že okolní prostředí se mění den co den a že konkurence přinesla nové tenchologie a produkty. Snadno pak přijde doba, kdy již nemusí do práce. Udělejte si každý týden čas na rozvoj sebe sama, svého týmu, firmy. Věnujte se pravidelně strategii a vizi firmy. 

Přejete si být informováni o nových článcích, metodách, řešeních z praxe, školeních, nabídkách?

Pokud hledáte konkrétní téma a nemůžete jej najít, napište majiteli na info@vlastnicesta.cz

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory Cookie. Další informace