Porterův model konkurenčních sil

datum publikace 23.04.2012

Porterův model konkurenčních sil - konkurence, dodavatelé, zákazníci a substituty

Porterův model určuje konkurenční tlaky, rivalitu na trhu. Rivalita trhu závisí na působení a interakci základních sil (konkurence, dodavatelé, zákazníci a substituty) a výsledkem jejich společného působení je ziskový potenciál odvětví.

Související články

Vývoj a změny tržního prostředí jsou velmi dynamické a neustále se zrychlují. Je to silně dáno vývojem nových technologii zvláště v oblasti IT. SW začíná být vyznamnější než HW. Podnikatel, aby dnes uspěl se nemůže zastavit. Je třeba neustále sledovat, co vše nového na trh přinesli konkurenti, co požadují zákazníci, jak se mění dodavatelé apod. Produkty, které byly před dvěma lety žádané, již nikdo nemusí potřebovat, třeba jen proto, že tablety umožnily pracovat manažerům odkudkoliv, tak proč by si měli kupovat stolní počítače. 

Porterův model je možné využít pro zmapování situace ve Vašem podnikatelském prostředí. Dokonce by bylo vhodné každý rok do modelu doplňovat informace a zjistit, zda stále máte své podstatné místo na trhu nebo Vaše místo mizí. Model je vhodné používat i pro objevování nových produktů (substitutů), protože směr a síla zákazníků a dodavatelů by Vás měl rozhýbat k novým strategickým směrům. V kombinaci s další metodou z marketingu SWOT analýza, snadněji definujete potřebnou strategii. 

Historie metody

Model rivality na trhu popsal Michael E. Porter z Harward School of Business Administratic. Vyvinul síť, která pomáhá manažerům analyzovat konkurenční síly v okolí firmy a odhalit příležitosti a ohrožení podniku.

Popis metody

Model určuje stav konkurence v odvětví, která závisí na působení pěti základních sil viz. obrázek:

  1. riziko vstupu potenciálních konkurentů - Jak snadné nebo obtížné je pro nového konkurenta vstoupit na trh? Jaké existují bariéry vstupu?
  2. rivalita mezi stávajícími konkurenty - Je mezi stávající konkurenty silný konkurenční boj? Je na trhu jeden dominantní konkurent?
  3. smluvní síla odběratelů - Jak silná je pozice odběratelů? Mohou spolupracovat a objednávat větší objemy?
  4. smluvní síla dodavatelů - Jak silná je pozice dodavatelů? Jedná se o monopolní dodavatele, je jich málo nebo naopak hodně?
  5. hrozba substitučních výrobků - Jak snadno mohou být naše produkty a služby nahrazeny jinými?

Někdy je používána i 6-tá síla, za kterou je považována vláda. Výsledkem jejich společného působení je ziskový nebo ztrátový potenciál odvětví.

Porterův model je jeden z velmi silných nástrojů pro stanovování obchodní strategie s ohledem na okolní prostředí firmy.

Model je výhodné kombinovat s kvantifikací jednotlivých sil a přesněji určit jejich vliv. Takový způsob využívá pro své klienty poradce Jiří Střelec

Jiří Střelec

Diskuze k článku

od: Boris

Mikroprostředí vloženo: 5.10.2011

Zrovna se to učíme ve škole, údajně by to mělo být mikroprostředí.

reagovat

od: Láďa

Odpověď Pavle vloženo: 31.5.2011

Nejsem autorem článku, ale podle mě to bude mikroprostředí.

reagovat

od: Pavla

Makro nebo mikro prostředí? vloženo: 12.5.2011

Dobrý den, chtěla bych se vás zeptat, zda je Porterův model na zhodnocení mikroprostřečí či makroprostředí?

reagovat

Obor

Myšlenky poradce

„Většina firem má skvělého pracovníka pana ONO. Málo kdo ho dokáže skutečně najít.“ více >>

Pavel Trvaj Pavel Trvaj

Nejlepší jsou na poradách a v řešitelských týmech vyjádření typu – „Měli bychom udělat...“, „Udělejte to nějak...“, „Mělo by se....“, „Však On to někdo udělá...“. Všechny tyto věty vlastně zadávají práci panu ONO. Když se však hledá splnění úkolů, výsledky není možné najít pana ONO. Prostě neexistuje. Každý si myslel, že pan ONO je někdo jiný než on sám.

Zadáváte-li jakýkoliv úkol, vždy je třeba jasně se dohodnout s konkrétním řešitelem. Osobou odpovědnou za vyřešení úkolu. To ještě nestačí, je třeba přidat i termín do kdy úkol potřebuje mít firma splněn, jaký má být konkrétní výstup.

Přejete si být informováni o nových článcích, metodách, řešeních z praxe, školeních, nabídkách?

Pokud hledáte konkrétní téma a nemůžete jej najít, napište majiteli na info@vlastnicesta.cz

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory Cookie. Další informace