Závazkové vztahy s mezinárodním prvkem, mezinárodní smlouvy v činnosti podniku