Metody | normy

 Popisujeme metody 

 Implementujeme normy 

 Vytváříme šablony, návody, vzory  

 Školíme, jak správně používat metody 

Vyberte si metodu

Komunikace | média

Firemní identita - Corporate identity

Firemní identita - Corporate identity

Management | leadership

Brainwriting - metoda pro využití znalostí a nápadů jednotlivců

Brainwriting

Brainwriting je obdoba metody brainstorming. Tým pracovníků generuje nápady na řešení zadaného problému, avšak nejprve každý sám během cca 5 minut si…

Management | leadership

Brainstorming - kreativní metoda na nápady

Brainstorming

Brainstorming je týmová metoda na generování nápadů jež mají vyřešit zadaný problém. Podstatnou metody je, že nápady jednoho pracovníka inspirují k dalším…

Management | leadership

Time management - efektivní hospodaření s časem

Time management

Time management se zabývá efektivní práci s časem pracovníka tak, aby dosahoval optimálního výkonu na své pracovní pozici. Cílem je naučit pracovníka…

HR | řízení lidských zdrojů

Metoda 360 stupňové zpětné vazby v hodnocení pracovníků

Metoda 360 stupňové zpětné vazby v hodnocení pracovníků

„Vědomí jakékoliv neshody mezi tím, jak se vidíme sami, a tím, jak nás vidí ostatní, zvyšuje vědomí (znalost) sama sebe a zvýšené vědomí sama sebe je…

Management | leadership

Analýza rizik - stanovení významnosti

Analýza rizik

Většinou každý projekt, nové systémy, vývoj produktů, změny firmy provází rizika. Manažeři a specialisté dělají vše proto, aby rizika nenastala a nedocházelo…

HR | řízení lidských zdrojů

Výcvik pracovníků

Výcvik pracovníků

Připravujeme

Psychologie | psychoterapie

Assessment centrum

Assessment centrum

Jedná se o speciální diagnostickou metodu, která sleduje pracovní i psychické způsobilosti. Používá se pro výběr vhodných kandidátů z většího počtu uchazečů.…

Psychologie | psychoterapie

Psychologická diagnostika

Psychologická diagnostika

Jedná se odborné, psychologem prováděné zhodnocení potenciálu jednotlivce za využití standardizovaných licencovaných psychologických testů opatřených normami…

Management | leadership

Change management

Change management

Systematické manažerské řízení změn se soustředí na zavedení změn do praxe. Řeší plánování změn, potenciální důsledky, rizika, ale také jejich prosazení,…

Finance | finanční analýzy

Ekonomická přidaná hodnota EVA

Ukazatel EVA - ekonomická přidaná hodnota

Základní myšlenkou podnikání je především maximalizace zisku, který je dán rozdílem výnosů a nákladů přijatých či vynaložených na provozní, finanční či…

Kvalita | procesní řízení

Nových 7 nástrojů kvality

7 nástrojů kvality nových

Nárůst potřeby práce s tzv. soft daty si vyžádal nové přístupy a metody pro jejich zpracování. Dnes se bez nich snad neobejde skoro žádná firma. Právě k tomu…

Zobrazit další

Informace z praxe do mého emailu

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie