Psychodrama

datum publikace 23.04.2012

Psychodrama - metoda

Psychodrama - formou hry klienti mohou nahlédnout na svůj problém zvenku nezaujatě. Jediná osoba oznamuje divákům děj vylíčením psychických dojmů, jež sama při událostech prožila. Psychodrama lze provádět individuálně nebo skupinově.

Související články

Psychodrama

Základní myšlenkou psychodramatu je zbavení se svých problémů hraním rolí jako v divadle. Psychodrama je základní metoda psychoterapie, využívající postupů splňování různých rolí. Základem je získat vlastní zkušenost v jiné roli, a tak odhalit vlastní zábrany, předsudky, problémy psychického rázu.

Popis psychodramatu

Psychodrama je velmi náročná metoda. Vyžaduje perfektní připravenost psychoterapeuta na moderování potřebné scény a hlavně připravenost klienta sáhnout si do vlastního podvědomí.

Na začátku psychodramatu je problém, který potřebuje klient vyřešit. Psychoterapeut musí dobře znát situaci a všechny role, které se budou hrát. Každý účastník se musí vžít do role, která je mu přidělena. Snaží se ji zahrát co nejlépe a vystihnout její charakteristiku. Při hraní si klient uvědomuje, jak se projevují jeho názory v nové postavě. Dostává od ostatních herců zpětnou vazbu v podobě reakcí a následně v podobě popisu toho, co cítili.
Na závěr psychodramatu popisují její účastníci své nové poznatky. Sdělují, co nového si uvědomili a to vše za dozoru zkušeného psychoterapeuta. Ten upozorňuje na nejdůležitější aspekty nového modelu chování, které klient potřebuje, aby se zbavil svých problémů.

Hraní určité role nám umožňuje zbavit se zábran. Spontánnost odstraňuje zábrany a podporuje tvořivé reakce. Identifikací s ostatními účastníky psychodramatu se pěstuje schopnost empatie. Lidé pracují s dotyky, myšlenkami a vlastními představami. Rozvíjí se pružnost, která podporuje dokonalejší zvládnutí různých rolí (rodiče, milenci, studenti, přátelé). Lidem, kteří mají problémy ve vztazích ať už je to k přátelům nebo členům rodiny, pomáhá psychodrama k vyrovnanějšímu životu. Tam, kde je dobrá atmosféra, jsou lidé méně nemocní. V psychodramatu se pracuje zejména s energií, která je tvořena spontánností a tvořivostí.

Pomocí gest a mimiky, kterou účastníci používají při psychodramatu, všichni navzájem zjišťují, jaké reakce jsou jimi u ostatních vyvolány. Mají tak možnost velmi rychle poznat část sebe sama a ostatních. Protože i oni reagují zpětně na původní gesto a informují tak o sobě.

Psychodrama hraním svých rolí umožňuje účastníkovi rychle rozpoznat, kde se v životě nachází a jakou životní roli hraje.

Použití psychodramatu

Psychodrama se aplikuje:

nebo

Každá aplikace vyžaduje vlastní specifický přístup.

Ivona Machová

Obor

Myšlenky poradce

„"Kámen nerozbiješ silou, ale neustálým dopadáváním"“ více >>

Marcela Basovníková Marcela Basovníková

Ať děláte co děláte, stále se Vám nedaří dosáhnout toho, po čem opravdu toužíte. Neustále se snažíte a výsledky, které by vykazovaly rostoucí trend, pořád nikde. Přepadá Vás skepse a chcete to zabalit? S chladnou hlavu, trpělivostí a odhodláním je však možné vybrat si i jinou cestu. V prvé řadě je nutné velmi důkladně zanalyzovat předešlé chyby, v druhé řadě si pak připustit, že ne vždy na všechno stačíte sám. Od toho jsou odborníci a poradci, kteří pomohou najít správnou cestu ven a předcházet někdy zbytečnému neúspěchu. Na konci této společné cesty pak čeká velká odměna. Vaše spokojenost..

Přejete si být informováni o nových článcích, metodách, řešeních z praxe, školeních, nabídkách?

Pokud hledáte konkrétní téma a nemůžete jej najít, napište majiteli na info@vlastnicesta.cz

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory Cookie. Další informace