Rozhodčí soud institucionální a ad hoc, řád rozhodčího soudu, rozhodčí doložky