SWOT analýza

datum publikace 23.07.2012

Vést správně firmu v chaotickém prostředí vyžaduje již sofistikované metody, jen vlastní úsudek mnohdy nestačí.

Analýza SWOT je základem pro stanovení strategie firmy a její prosperity. Hledá a analyzuje silné, slabé stránky uvnitř Vaší firmy a příležitosti a hrozby z tržního prostředí, kde podnikáte. Používaná se převážně v marketingu a managementu. SWOT umožňuje reálně vyhodnotit sílu vlastního vnitřního prostředí firmy vzhledem k externímu prostředí.

Související články

Chcete-li se vyvarovat nejčastějším chybám při zpracování SWOT analýzy, pak si přečtete také článek  Nejčastější chyby při tvorbě SWOT analýzy

Historie SWOT analýzy

SWOT analýza byla vyvinuta Albertem Humphreym ze Stanfordovy univerzity. V šedesátých letech vedl výzkumný projekt, při němž byla využita data od 500 nejvýznamnějších amerických společností. Cílem projektu bylo zjistit -"Proč selhává firemní plánování?". V rámci projektu definovali 6 nejdůležitějších oblastí:

 • Produkty – co prodáváme nebo poskytujeme
 • Proces – jak prodáváme nebo poskytujeme
 • Zákazníci – komu produkty prodáváme
 • Distribuce – jak se dostaneme za zákazníky
 • Finance – ceny, náklady, investice
 • Administrativa – jak to vše řídíme 

Tyto oblasti jsou také základem při sestavování SWOT analýzy. Jsou to oblasti, které mají největší vlilv na úspěšnost firmy, protože přímorozhodují o tom, zda zákazník u nás nakoupí nebo nikoliv. Jsou tedy oblasti, které musí mít management velmi dobře pod kontrolou. Albert Humphrey také zjistil, že: 

Je 35% propast mezi tím, co by firma měla a co udělala!

Spousta dobrých nebo nutných nápadů se nerealizuje a pak je už někdy bývá pozdě. Management tedy potřebuje strategicky připravovat budoucnost vlastní firmy. SWOT analýza mu pomáhá analyzovat skutečný stav firmy a prostředí ve kterém firma podniká.

Co je to SWOT analýza?

Základem SWOT analýzy je matice se 4 kvadranty, které jsou rozdělěny na dvě části: 

 • vnitřní prostředí firmy
 • vnější prostředí firmy

Rozdělení je velmi důležité, protože vnitří prostředí management umí ovlivnit a rozhoduje, co se v něm stane. Na rozdíl od vnějšího prostředí, které management přímo ovlivnit nemůže. Vnější prostředí je ovlivňováno konkurencí, dodavateli apod. 

Do vnitřího prostředí patří:

 • Silné stránky firmy - Strenghts
 • Slabé stránky firmy - Weaknesses

Do vnějšího prostření patří: 

 • Příležitosti pro firmu - Opportunities
 • Hrozby pro firmu - Threats

Ve všech těchto oblastech management hledá významné faktory, které nejlépe danou oblast charakterizují. Nemělo by se jednat pokud možno o doměnky, ale o podložené faktory. například - tvrdí-li management, že firma je finančně stabilní a to je silná stránka, kterou hodlá využít pro vstup do dalšího odvětví nebo na nový trh, pak by měl toto tvrzdení doložit koeficientem finanční stability, Altmanovým modelem apod.

Je-li SWOT analýza řádně připravena, popisuje skutečnou síli firmy a příležitosti na kterých může v dalším období vydělávat. Díky ní dokážeme komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu. Analýza se přirpavuje jako základ pro tvorbu firmení strategie. SWOT je tedy součástí strategického (dlouhodobého) plánování společnosti. 

Popis přípravy SWOT analýzy

Zpracovat SWOT analýzu není jednoduché. Rozhodně se nejedná o práci jednotlivce. Je zapotřebí zapojit tým pracovníků, kteří oblastí, jež se SWOT bude dotýkat, rozumí. 

Správný postup by měl být: 

 1. Zadání pro SWOT analýzu
 2. Sestavení týmu specialistů
 3. Definování vnitřního a vnějšího prostředí a co do prostředí patří
 4. Vyspecifikování faktorů do jednotlivých kvadrantů SWOT matice
 5. Doložení důkazů k jednotlivým faktorům
 6. Výběr nejdůležitjších faktorů
 7. Definování klíčových faktorů úspěchů/nezdarů
 8. Výběr strategie SWOT (max-max, min-max,...)
 9. Tvorba strategie firmy
 10. Tvorba plánu pro realizaci stategie

Tým musí velmi dobře definovat jednotlivé faktory. Zahrne-li faktory, které namají skutečný vliv v daném prostředí, je pak celá analýza lichá a firma nenajde strategii díky níž by měla v budoucnosti vydělávat. Počítejte s tím, že připravit kvalitní SWOT analýzu a strategii si vyžaduje několik týdnů. Doložení důkazů trvá dlouho a pak také definovat strategii, která bude srozumitelná v rámci firmy není zálěžitost 5 minut. Počítejte, že celý proces od zadání až po finální strategii a plán většinou zabere období 1-2 měsíců. Jendotlivé myšlenky potřebují také uzrát. 

Postup zpracování SWOT analýzy pro státní správu je trochu jiný viz Metodika zpracování analýza SWOT pro orgány veřejné správy

V rámci SWOT analýzy je vhodné hledat vzájemné synergie mezi silnými a slabými stránkami, příležitostmi a silnými stránkami apod. Tyto synergie pak v zápětí mohou být použity pro stanovení strategie a rozvoje firmy.

Použití SWOT analýzy pro stanovení strategie

SWOT analýzu je možné využít jako silný nástroj pro stanovení a optimalizaci strategie společnosti, projektu nebo zlepšování stávajícího stavu či procesů. Při této možnosti je možné se rozhodovat pro kterou strategii se management rozhodne. SWOT analýza nabízí tyto strategické možnosti:

 • MAX-MAX strategie - maximalizací silných stránek – maximalizovat příležitosti
 • MIN-MAX strategie - minimalizací slabých stránek – maximalizovat příležitosti
 • MAX-MIN strategie - maximalizací silných stránek – minimalizovat hrozby
 • MIN-MIN strategie - minimalizací slabých stránek – minimalizovat hrozby

Uvedené strategie jsou pro vyhodnocení již náročnější. Je však možné použít rychlou variantu vyhodnocení, kterou nabízíme v přiložené šabloně k zakoupení. Na tvorbu strategii např. MAX-MAX je vhodné si najmout poradce, který tyto stragie prakticky zná. Máte-li zájem, kontaktujte poradce Jiřího Střelce a poradce Doc. Ing. Vladimír Horáček Csc. Pro zájemce máme připravenou nabídku na školení, kurz na SWOT analýzu

Oblasti používání SWOT analýzy:

SWOT anlýza se v poslední době využívá i jako personální SWOT analýza, která hodnotí potenciálu pracovníků. Personální SWOT pracuje se silnými a slabými stránkami pracovníků, příležitosti pro např. dosažení pracovní pozice, nových dovedností apod., hrozby např. ztráty pracovního místa, neuplatnění stávajících dovednosti apod.

SWOT je možné také použít pro vyhodnocení postavení oddělení nebo týmu v rámci korporace. Na základě ní pak připravit strategii rozvoje oddělení. Obecně lez říci, že analýzu můžete využít v oblastech jako:

Jiří Střelec

Diskuze k článku

« předchozí 1 2 následující »

od: jitka tržilová

SWOT ve škole vloženo: 11.2.2015

Dobrý den,
chystáme se na SWOT analýzu ve škole. Pochopila jsem, že učitelé mají za úkol promyslet si příležitosti, hrozby, slabé a silné stránky školy (mají na to 10 dnů). Pak proběhne tzv. brainstorming, kdy si vše vypíšeme na přehlednou tabuli. A co dál? Dostane každý ze zúčastněných možnost z vypsaných (třeba 15 tvrzení ) v jednotlivém oddíle vybrat 2 pro něj nejdůležitější? Tak se nám povede sestavit správnou analýzu?
Děkuji za odpověď
Jitka T.

reagovat

od: JIří Střelec

RE: SWOT ve škole vloženo: 11.2.2015 vloženo: 11.2.2015

Dobrý den paní Tržilová,
tak jednoduché to bohužel není. Na začátku stojí jasné zadání - proč, v jakém prostředí a k jaké situaci SWOT děláte. Nelze jen tak specifikovat příležitosti, hrozby a silné a slabé stránky. Změníte-li zadání změní se i tyto faktory. Také nejde jen o výběr několika nejdůležitějších. Je třeba doložit důkazy pro faktory a podle nich vybrat ty nejdůležitější. Zde ovšem ne na všechny faktory lze doložit důkazy o jejich významu. Dále jsou pak způsoby jak vybrat a hodnotit faktory. Kromě toho my používáme ještě speciální metodiku SWOT, kde využíváme párové porovnávání, matici vztahů, Paretovu analýzu, abychom eliminovali skutečné důležitá kritéria od subjektivních postojů účastníků SWOT analýzy. Hledají se vzájemné vztahy a také jen ty faktory, která je nezbytně nutné podpořit. Realizovat následné úkoly je drahé a proto musí být vybrané jen ty nejdůležitější. Kromě toho si volíte s ohledem na zadání SWOT analýzy strategii např. max -max.
Budete-li mít další dotazy, prosím, zavolejte mi.
S pozdravem
Jiří Střelec

reagovat

od: Karel Joudálek

Dotaz vloženo: 12.9.2013

Dobrý den,
píšete zde : "Níže si můžete stáhnout soubor v Excelu pro vytvoření SWOT analýzy a její rychlé vyhodnocení. ", ale já bohužel nevidím kde si inkriminovaný soubor mohu stáhnout ...
Děkuji za radu, K.J.

reagovat

od: Jiří Střelec

RE: Dotaz vloženo: 13.9.2013

Dobrý den, ano, máte pravdu nyní nelze soubor stáhnout, protože portál prochází kompletní rekonstrukcí a placená sekce se předělává. Pokud máte o soubor zájem, pošlu Vám cenu a náhledy na soubor. Pokud se soubor rozhodnete zakoupit, zašlu Vám jej.

reagovat

od: Jiří Střelec

RE: Chyba vloženo: 16.8.2013

Dobrý večer Honzo, děkuji Vám za upozornění. Už jsem to opravil a zrovna jsem i trochu graficky vylepšil obrázky.
S pozdravem Jiří Střelec, majitel

reagovat

Obor

Myšlenky poradce

„Stát má armádu právníků, soudců, kteří stejně vše hodnotí až po boji.“ více >>

Pavel Trvaj Pavel Trvaj

Pokud jsem si nastavil pravidla pro dodržování legislativních požadavků v oblasti životního prostředí a bezpečnosti práce, tak je to fajn.  V reálném čase se však jedná o „popsaný“ papír. Abych si zajistil aktuálnost uvedených dokumentů i v budoucnu, tak je třeba předpisy neustále přezkoumávat, aktualizovat a doplňovat nové požadavky. Jedním ze systémových nástrojů je aplikace a případná certifikace podle norem ISO 14001 a OHSAS 18001.

Přejete si být informováni o nových článcích, metodách, řešeních z praxe, školeních, nabídkách?

Pokud hledáte konkrétní téma a nemůžete jej najít, napište majiteli na info@vlastnicesta.cz

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory Cookie. Další informace