uvodni text

Etapy Human resources akademie

 

Strategický rozvoj zaměstnanců

 • Strategie a role HR pro rozvoj firmy - služby pro TOP, trendy - schopnost plánovat a rozhodovat
 • Způsoby vedení klíčových ukazatelů - fluktuace, nemocnost, zrychlení náboru, …
 • Strategické vzdělávání - jak pomoci zaměstnancům dosahovat výsledků a být úspěšný
 • Proces výběru zaměstnanců - kompetenční modely, metody diagnostiky kompetencí, psychologie
 • Nastavení kapacity prac. pozic
 • Změny pracovního chování - psychologie změn postojů, prožívání i chování

Lektoři

Tréninkem Vás provedou lektoři dlouholetou praxí.

Jiří Střelec, 25 let praxe Marie Součková
management, komunikace,
leadership, rozvoj pracovníků 
HR, psychologe, rozvooj

Právo v HR

 • Vznik, změna a zánik pracovního poměru - soudní případy
 • Co musí obsahovat popis, aby byl platný
 • Elektronizace - el. Podpisy , biometrika co a jak lze používat
 • Proč fungují a nefungují konkurenční doložky
 • Jak se vyhnout soudním sporům
 • Jak vést online pracovníky, tým

Lektoři

Tréninkem Vás provedou lektoři dlouholetou praxí.

      
Vratislav Urbášek Adéla Gajdová
..... .....


Automatizace činností, reporting a sociální sítě pro HR

 • Automatický reporting HR, hodnocení ukazatelů i cílů HR bez excelu
 • Digitalizace procesu náboru (checklist, automatické upozornění, zaškolení, hlavní milníky...)
 • Jak rychle získat odpovědi pro manažerské otázky z našich dat ERP, HR systém, docházka apod. - nejčastější otázky manažerů a majitelů
 • Jak na rozesílání novinek zaměstnancům a získávání zpětné vazby o dopadu (přečtení, názor, zpětná vazba) - newslettery nebo portál?
 • Interní sociální sítě a komunikační kanály
 • Jak na osobní produktivitu (time management) chytře. S využitím moderních metodik a aplikací. Praktické ukázky.
 • Jak využít Linkedin pro sdílení pracovních pozic a oslovování potenciálních pracovníků.

Lektoři

Tréninkem Vás provedou lektoři dlouholetou praxí.

       
Tomáš Janů Michaela Kovalová
......... ......


Finance a audit pro HR

 • Odměňování - modely
 • Produktivita práce, optimalizace nákladů
 • Rozpočtování mzdových nákladů
 • Externí versus interní pracovník
 • Co si připravit na kontrolu
 • Mzdový audit
 • Kapacitní model pracovní pozice a její cena/hodnota

Lektoři

Tréninkem Vás provedou lektoři dlouholetou praxí.

?
Marcela Basovníková ????????????
..... .............................


Bezpečnost informací a krizový management

 • úvod do / základy bezpečnosti
 • role HR v zabezpečení podnikání/firmy, komunikace s bezpečnostním/IT manažerem
 • integrace bezpečnosti do všech procesů
 • životní cyklus zaměstnance - on, offboarding, změna role - bezpečně onbordovat
 • Kritická infrastruktura
 • Šok - nemáte data, přístup ke mzdám?…. - jak zvýšit ostražitost,

Lektoři

Tréninkem Vás provedou lektoři dlouholetou praxí.

?
Mitáček Pavlis
..... .............................

Psychologie a sociologie

 • Leadership - role HR
 • Adaptace zaměstnanců a talent management
 • Support manažerů
 • Mediace, konflikty a problémové typy lidí
 • Hodnocení a motivace zaměstnanců
 • Vliv různých kultur

Lektoři

Tréninkem Vás provedou lektoři dlouholetou praxí.

       
Hlušička Bednář
...................... ............................