ASPO – Analýza Sociálního prostředí Organizace

Sociální prostředí týmu, firmy - ASPO

Efektivní fungování pracovních týmů je přání všech manažerů. Těžko se však odhaluje, jaký je skutečný stav - míra loajality, soudržnost, přirozené autority. Bez této znalosti mohou být i kvalitní rozhodnutí manažerů a uvolnění zdrojů nenaplněna. Víte, jak si stojí Vaše týmy? Můžete jim pomoci odhalit jejich vnitřní sociální potenciál? ASPO Vám to umožní.

Související články

Motto: "Odhalte sociální potenciál svého týmu"

Analýza sociálního prostředí organizace je komplexní nástroj pro zjišťování stavu společenského prostředí firmy a pro jeho následnou optimalizaci. Díky unikátní kombinaci několika různých metod získávání informací a sociální analýzy získáte, kdo je ve firmě skutečnou autoritou, jak hodně se pracovníci identifikují se svým týmem i s firmou, a jak jsou loajální vůči svému managementu. Touto cestou se dozvíte informace, které vám pomohou k optimalizaci komunikace, ke zlepšení vztahů a spolupráce v těžkých časech. Právě tyto informace vedou k lepší atmosféře na pracovišti a tím i následně k lepší produktivitě.

Nabídka je určena manažerům, HR pracovníkům, vedoucím týmů, majitelům, všem kteří chtějí využívat přirozených vlastností pracovníků, týmů a vytvořit sociálně prospěšnou atmosféru. Ta totiž vede k lepší spolupráci, vztahům, synergiím a následně tedy i k vyšší efektivitě firmy.

Moudří manažeři a HR pracovníci dobře ví, že přidávání benefitů, peněz, zvláštních výhod z dlouhodobého hlediska přináší problémy. Peníze totiž vedou k otravě! každý pracovník (cílová skupina pracovníků) potřebuje benefity, odměny dle svého vnímání, prospěšnosti firmě a zralosti osobnosti.

Cíle ASPO pro Vás:

 • pochopení významu sociálních vztahů
 • poznat vlastní hodnoty sociálních sil
 • změnit a aktivně začít využívat vlastních sociálních sil 

Nabídka (realizace ASPO)

Analýzu ASPO realizujeme především tak, aby se manažeři naučili rozumět, využívat a správně interpretovat výsledky analýzy sociálního prostředí vlastního týmu. Správné řízení totiž vyžaduje adekvátní reakci v každodenním pracovním životě. Reagovat správně na každé poradě, při vzniklých konfliktních situací apod. Jen tak bude manažer schopen využít sociálního potenciálu vlastního týmu. V případě potřeby je náš specialista neustále dostupný na konzultace. Manažeři se pak nemusí bát, že se dostanou do situace, se kterou si neví rady a jim již nikdo neporadí. Snahou naší nabídky je využít znalostí sociálního potenciálu v realitě firem.

Nabídka je realizována ve třech základních etapách:

1) Trénink na význam a práci se sociálním potenciálem pracovníků
Tato část je určena především manažerům a vedoucím týmů. Právě ti, co vedou pracovníky potřebují prakticky rozumět a pracovat se sociálními charakteristikami. Trénink bude obsahovat:

 • základy sociálního prostředí
 • základy přirozených autorit
 • metodika hodnocení apod.

2) Realizace analýzy ASPO
Druhá etapa probíhá za běžného pracovního nasazení týmu. Vytrénovaný manažer si analýzu může řídit sám nebo za účasti lektorů. Etapa obsahuje:

 • seznámení týmu s cíli ASPO analýzy
 • pozorování a sběr informací
 • využití dotazníků a osobní jednání s pracovníky apod.

3) Interpretace výsledků a návrhy na změny v pracovním prostředí
Na závěr je provedeno vyhodnocneí dle metodiky a zadání zákazníka. Výsledky jsou napřed přípravovány s manžerem a následně prezentovány týmu. Etapa obsahuje:

 • popis a charakteristiky sociálního prostředí týmu nebo i firmy
 • identifikace přirozených autorit
 • doporučení pro zlepšení sociálních vztahů apod.

Výsledky slouží pro strategická rozhodování, určování personální politiky firmy a nastavování její firemní kultury. Slouží k optimalizaci činnosti společnosti, ke zlepšování její výkonnosti a k vytváření prostředí, ve kterém jsou lidé ve firmě odolní proti nežádoucím výkyvům vnějších podmínek a loajální svému zaměstnavateli.

Cena

Cena je vždy kalkulováná po upřesnění zadání zákazníka. Je totiž silně závislá na velikosti týmů, firmy a požadavcích managementu. Rozsah aplikace ASPO může být následovný:

Popis aktivity Počet účastníků Doba realizace
1) Trénink na význam a práci se sociálním potenciálem pracovníků 1 - 5 8 hod
2) Realizace analýzy ASPO 10 - 15 24 - 48 hod
3) Interpretace výsledků a návrhy na změny v pracovním prostředí cca 15 12 - 24 hod

 

Cena může být stanovena hodinovou sazbou v rozpětí 700-1.500 Kč za hodinu lektora a sociologa nebo může být kalkulována na projekt. V případě projektu se cena může pohybovat od 30.000 Kč.

Doporučení:

Analýzu ASPO je vhodné skombinovat s kapacitním a personálním auditem.

Vojtěch Bednář

Diskuze k článku

Obor

Metoda

Norma

Poradci

Myšlenky poradce

„Posláním poradce je najít vhodné cesty řešení problémů jeho klientů a vytvářet systémy, které jsou pro lidi. “ více >>

Jiří Střelec Jiří Střelec

Je-li Vašim zájmem, aby člověk, pracovník, manažer byl sám schopen se rozvíjet, není vhodné mu "radit", ale ukázat možné cesty. Člověk si pak sám zvolí cestu, která je blízká jeho srdci. Cestu, která je blízká jeho schopnostem a má chuť se po ní vydat. Na poradci Vlastní cesty je hledat a ukazovat takové cesty, které lidem pomohou vyřešit jejich problémy. 
Cesty vždy vyžadují nějaký systém. Ať už je to systém pro osobní užití (v soukromém životě, rodině) nebo ve firmě. Všechny tyto systémy by měly být jednoduché, použitelné, .. no prostě pro lidi.

Přejete si být informováni o nových článcích, metodách, řešeních z praxe, školeních, nabídkách?

Pokud hledáte konkrétní téma a nemůžete jej najít, napište majiteli na info@vlastnicesta.cz

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory Cookie. Další informace