Digitální pero je revoluční technologie, která umožňuje téměř okamžité poskytnutí ručně zapsaných informací do papírových formulářů do emailů spolupracovníkům nebo do informačního systému k dalšímu zpracování. Uživatel jen zapíše poznámky, závěry a úkoly digitálním perem do formuláře „Záznam z jednání“ a odešle jej přes mobilní telefon nebo notebook. Na odstranění administrativy můžete ušetřit až 112.000 Kč ročně.

Digitální pero je revoluční technologie, která umožňuje téměř okamžité poskytnutí ručně psaných informací do formulářů spolupracovníkům, do emailu nebo do informačního systému k dalšímu zpracování. Uživatel jen zapíše poznámky, závěry, úkoly digitálním perem do formuláře záznam z jednání a pak záznam odešle přes mobilní telefon nebo notebook. Na odstranění administrativy můžete ušetřit až 112.000 Kč ročně.

Nabídka zpracování záznamů z jednání

Nabízíme Vám technologii, se kterou ušetříte týdně 1.000 až 2.500 Kč týdně na zpracování záznamů z jednání, která vedete. Nebudete již potřebovat přepisovat záznamy, telefonovat a vše vysvětlovat ani se dohadovat, zda jste informaci sdělili či nikoliv. Přímo na jednání si pořídíte záznam, který následně odešlete sekretářce ke zpracování nebo např. vedoucímu výroby, obchodníkovi, obchodnímu partnerovi apod. Formulář Vám zůstane a kolegům přijde do emailu ve formátu pdf ihned po Vašem odeslání.

Komu je nabídka určena

 • Všem, kdo mají hodně jednání – majitel firmy, manažer, obchodník, stavby vedoucí, poradce
 • Všem, kdo chtějí ušetřit svůj drahocenný čas
 • Všem, kdo potřebují prokazatelně a rychle předávat informace kolegům

Nabídka obsahuje:

 • Digitální pero – Anoto nebo Logitech (podle vkusu)
 • Formulář „Záznam z jednání“ – bez loga vlastní firmy nebo s logem vlastní firmy
 • Internetovou databázi záznamů z jednání
 • Aplikaci převádějící záznamy do pdf a odesílající hned záznam adresátovi
 • Router pro odesílání přes mobilní telefon nebo přes notebook či PC

Přínosy digitálního pera

Používáním digitálního pera pro vedení záznamů z jednání především získáte:

 • Úsporu času a peněz – při 10 jednáních týdně, uspoříte 2-5 hod na pořizování záznamů a rozesílání úkolů. Stojí-li nákladově Vaše hodina práce 500 Kč, pak týdně uspoříte 1.000÷2.500 Kč, ročně pak 45.000÷112.500 Kč při 45 pracovních týdnech.
 • Jasné závěry a úkoly z jednání – vše, co napíšete je zaznamenáno
 • Okamžité předání informací z jednání – záznam bude odeslán, komu si určíte, hned po jednání
 • Uložení záznamů až na 3 místech – záznam Vám zůstane v papírové podobě, v databázi na internetu a v emailu
 • Nezaměnitelný podpis jednající strany – podepíše-li jednající strana zápis, bude uchován v záznamu (výhoda např. pro vedoucí staveb)
 • Formulář dle vlastní potřeby – formuláře si můžete tisknout sami na digitální barevné tiskárně

Cena aplikace

Cena je kalkulována pro zákazníka dle jeho potřeb a způsobu používání. Většinou je stanoven měsíční poplatek, který zahrnuje splátky HW, SW, datové přenosy a licenční práva. Měsíční splátka se pohybuje v rozpětí 600 - 900 Kč měsíčně

Veškeré ceny jsou bez DPH.

Další informace se dovíte na www.benefitit.cz nebo své požadavky napište na email info@vlastnicesta.cz.