Interaktivní trénink štíhlé výroby a principů LEAN

Lean - interaktivní praktický trénink

Správně pochopit a umět uplatnit v praxi principy štíhlé výroby (Lean manufacturing) lze jen tréninkem. Nabízíme interaktivní tréninky se simulační Lego Lean hrou. Hrou účastníci pochopí podstatu Leanu a získají k tomu potřebné znalosti. Nastartujeme aktivity zlepšování v procesech a efektivnější využívání metod průmyslového inženýrství ve Vaší firmě.

Základní informace o tréninku

Trénink je určeno pro  firemní výrobní týmy
Doba trvání 8 hod (podle konkrétních potřeb firmy a dovedností účastníků)
Počet účastníků 10-12 (min 6)
Lektoři Tomáš Janů, Michaela Opletalová
Reference  Continental, Teknia, Miroslavské strojírny, Gumárenská skupina Zlín

Rádi spojujeme trénink s praktickým workshopem pro řešení konkrétního problému nebo i s Team Buildingem. Většinou se doba tréninku pohybuje 2 – 3 dny mimo společnost.

Jak trénink probíhá?

V průběhu tréninku jsou kombinovány znalostní bloky se simulační hrou. Zcela nevhodná je forma přednášek, kdy se dospělí vrací do školních lavic. Pro účely tréninku jsme vytvořili Lego Štíhlou hru, ve které účastníci v týmech zlepšují svůj proces za podpory trenérů a získaných znalostí. Ať už se budeme bavit o 5S, leanu, plýtvání, vizualizaci, PDCA nebo jiných metodách, vždy si všichni vyzkouší aplikaci v rámci simulační hry. Znalostní a herní bloky jsou dále doplněny diskuzemi a praktickými ukázkami z reálných provozů. Na závěr tréninku dojde k diskuzi účastníků mezi sebou i s nadřízenými, během kterých se budou řešit konkrétní příležitosti ve Vašem výrobním procesu. Součástí je i zpětná vazba.

Možný průběh tréninku:

 1. Seznámení, vzájemná očekávání
 2. Simulační hra – první hra a představení
 3. Znalostní blok základních metodik zlepšování procesů, ukázky
 4. Simulační hra – diskuze a vyhodnocení přínosů změn
 5. Znalostní blok zaměřený na další požadavky tréninku, ukázky
 6. Simulační hra – rozbor postupů jednotlivých týmů
 7. Diskuzní část – vytvoření akčního plánu
 8. Závěr, zhodnocení, zpětná vazba

Jaké jsou výsledky tréninků a reakce účastníků?

Absolventi si osvojí principy štíhlé výroby a získají zkušenost pro jejich další implementaci. Naučí se vybrané metody průmyslového inženýrství, které si prakticky vyzkouší. Za pomoci simulační hry dojde k hlubšímu pochopení efektů plynoucích z aplikovaných změn. Po každé změně dojde k ekonomickému i procesnímu zhodnocení nového stavu. Za podpory našich lektorů budou společně definovány příležitosti ke zlepšení procesu ve Vaší firmě a vybrány ty, které lze okamžitě realizovat společně se sestavením akčního plánu. Účastníci jsou motivováni ke změnám a zavádění metodiky v rámci svých pracovních povinností. Po každém tréninku ověřujeme přínos pro jednotlivce pomocí zpětné vazby, jejíž výsledky od nás obdržíte.

Reakce účastníků proběhlých kurzů:

 • „Jsme na začátku změn a tento seminář nám určitě pomůže začít na nich pracovat!“ – trénink Strategie
 • „Zeštíhlím výrobu!“ – operátor, trénink Štíhlá výroba
 • „Kurz mi pomohl trošku jinak přemýšlet a vidět dopředu“ – projektový manažer, trénink Strategie
 •  „Tímto tréninkem by měla projít celá naše firma.“ – workshop Principy LEAN
 • „Trénink posílil týmového ducha v naší skupině.“ – operátor, trénink Štíhlá výroba
 • „V některých věcech mi kurz změnil pohled na práci a jak ji dělat lépe.“ – seřizovač, trénink Štíhlá výroba

Pro koho je trénink určen?

Trénink lze realizovat s operátory ve výrobě, pracovníky věnující se výrobě i s managementem. V závislosti na účastnících společně zvolíme zaměření a obsah tréninku. Může se jednat o:  

 • základní pochopení lean principů a nastartování zlepšování ve výrobě
 • řešení výroby skrze aplikace metodik průmyslového inženýrství v procesech
 • vytváření strategie a ověřování různých scénářů vyplývající z rozhodnutí účastníků

Trénink je vždy přizpůsoben individuálním požadavkům a cílům, které implementujeme přímo do simulační hry i do znalostní části. Může tak vzniknout zcela nový trénink, který stoprocentně podporuje Vaše podnikové cíle.

Cena tréninku

Cena se odvíjí od počtu účastníků. Standartní cena je 4 900/os. bez DPH.

Při dlouhodobější spolupráci nebo větším rozsahu školení nabízíme možnost individuálního cenění na základě Vašich požadavků. Pro zvýšení účinnosti ve Vaší firmě Vám navrhneme komplexní plán tréninků pro dlouhodobější práci s Vašimi pracovníky s ohledem na Vaše aktuální potřeby.

Tomáš Janů, Michaela Opletalová

Diskuze k článku

Obor

Metoda

Norma

Poradci

Myšlenky poradce

„Nejrozšířenější, nejjednodušší postup jak efektivně rozjet podnikání je ISO, jen málokdo to pochopil.“ více >>

Pavel Trvaj Pavel Trvaj

Každé podnikání (i výroba piva) začíná tím, že si odpovím na následující otázky – kdo potřebuje pivo? Kolik ho bude potřebovat? Za kolik jej mohu prodávat? Apod. Prostě napřed uděláte rozbor potřeb, zákazníků – marketingový průzkum, finanční kalkulace. Stanovíte si konkrétní vizi, strategii, cíle. Vše připravujete sami, je to přeci Vaše myšlenka, Vaše podnikání, prostě se angažujete.

Když vše dává smysl a je to reálné, začnete definovat, co musíte všechno a jak udělat – no prostě definujete procesy. K nim pak přidáte zdroje (lidské a materiální), vybavení, informace, apod. Pokud jsou pořád rizika menší než možnost být přínosný pro zákazníka. Můžete podnikání rozjet. Oslovíte zákazníky, dodavatele, uzavřete smlouvy, začnete vyrábět a dodávat. Určitě na poprvé nebudete skvělí, ale vyděláte první peníze, dostanete nové nápady a začnete zlepšovat, co již máte. Když si ty nejdůležitější myšlenky, postupy, výsledky zapíšete, máte firmu připravenou podle ISO 9001. 

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory Cookie. Další informace