Komunikace IT pracovníků - trénink / školení

Komunikace IT pracovníků - trénink/školení

Práce IT pracovníků je především opřena o komunikaci s uživateli, interními zákazníky. Tak ačkoliv jsou IT pracovníci ztvárňováni jako lidé v otrhaných riflích, tričkách od kávy s prapodivnou mluvou, které rozumí jen počítačový fanda, musí denně vyřizovat množství hovorů, uklidňovat uživatele a řešit problémy s nejen s výpočetní technikou. Právě pro ty, kteří chtějí zefektivnit komunikaci s uživateli je určen náš trénink.

Související články

Interní komunikace se zákazníkem má rozhodující roli pro vytváření dlouhodobě fungujících vztahů, které následně ovlivňují bezproblémový provoz společnosti. Správná komunikace s interním zákazníkem rozhoduje o tom, zda se na nás znovu a rádi obrátí při řešení svých problémů nebo se stanou našimi odpůrci, tedy i odpůrci celého oddělení, kam patříme.
Komunikace mezi IT pracovníky a ostatními pracovníky firmy je specifická především proto, že jsou zde velmi rozdílné odborné znalosti IT problematiky a odlišné pohledy na uživatelskou příjemnost. Bohužel každé slovo v emailu nebo v telefonu rozhoduje o tom, kterým směrem se bude pomoc IT specialistů ubírat a jaká bude odezva. Komunikace spoluutváří image prospěšnosti celého IT oddělení pro společnost.
Komunikaci je třeba trénovat, aby se mohla stát efektivním nástrojem vytváření vztahů a příjemné firemní kultury.

Cíle tréninku / školení:

 • Získat praktické dovednosti v komunikaci se interním zákazníkem (od pracovníka, přes mistra až po prezidenta společnosti)
 • Zefektivnit komunikaci pro zlepšení vztahů s interními zákazníky
Max. počet účastníků 8
Doba tréninku / školení 8-16 hod
Lektor, trenér Jiří Střelec

Obsah

Součástí tréninku / školení Komunikace se zákazníkem budou tato témata:

 • Představení se v praktické komunikaci na kameru
 • Komunikace Face to Face s přihlédnutím na poslání interního zákazníka
 • Aspekty komunikace, komunikace se zákazníkem
 • Výsledky průzkumu „Proč si ajtíci nerozumí s bílými límečky“
 • Aktivní prevence v komunikaci a spolupráci s uživateli
 • Práce s argumentací a příprava na komunikaci se zákazníkem
 • Firemní kultura a image – co zákazník vnímá, aniž by o tom mluvil. Vytváření image teamu.
 • Psychologie komunikace a osobnost komunikujícího
 • Rozbory cvičení prováděných na kameru

Jednotlivá témata budou protkána příklady z praxe a hlavně praktickým nácvikem účastníků v různých situacích v komunikaci se zákazníkem např:

 • komunikace IT pracovníka s manažerem
 • vyřešení problémů s nastavením PC/NB
 • Komunikace kritické situace při zhavarování PC nebo serveru
 • apod.

Další příklady jsou vybrány po poskytnutí podrobnějších informací o stavu a dovednostech účastníků tréninku. Výrazně je přihlíženo ke komunikaci s lidmi na různých organizačních úrovních.
70% tréninku je věnováno praktickému nácviku komunikace s důrazem na působení na ostatní účastníky komunikace.

Výsledek tréninku / školení

Poznání sebe sama v konkrétních situacích při komunikaci s interním zákazníkem (kolegy a vedoucími pracovníky). Odhalení vlastních praktických komunikačních schopností. Příprava na vytváření dlouhodobě prospěšných vztahů prostřednictvím správné a efektivní komunikace.
Zpětná vazba od ostatních účastníků a především lektora. Doporučení pro zefektivnění komunikace a vytváření kvalitních vztahů.

Organizace

Trénink / školení je zajištěn při přihlášení min 5 účastníků na email: jstrelec@vlas­tnicesta.cz.
Místo konání: Brno, Trénink/školení se může konat v místě firmy, která si objedná min. 5 účastníků.
Cena: stanovena dohodou (závisí na počtu účastníků, době tréninku a místě konání. To vše je možné přizpůsobit požadavkům zákazníka)

Související nabídky:

Jiří Střelec

Diskuze k článku

Obor

Metoda

Norma

Poradci

Myšlenky poradce

„První nadšení z myšlenky, by nemělo přehlušit chytrost realizace.“ více >>

Jiří Střelec Jiří Střelec

Je dobré, že nás zaujme myšlenka. Je dobře, že se hned pustíme do její realizace. Správná realizace však vyžaduje najít nejlepší cestu pro její život. Nadšení by nemělo utlumit přípravu a způsoby její realizace.  

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory Cookie. Další informace