Práce IT pracovníků je především opřena o komunikaci s uživateli, interními zákazníky. Tak ačkoliv jsou IT pracovníci ztvárňováni jako lidé v otrhaných riflích, tričkách od kávy s prapodivnou mluvou, které rozumí jen počítačový fanda, musí denně vyřizovat množství hovorů, uklidňovat uživatele a řešit problémy s nejen s výpočetní technikou. Právě pro ty, kteří chtějí zefektivnit komunikaci s uživateli je určen náš trénink.

Interní komunikace se zákazníkem má rozhodující roli pro vytváření dlouhodobě fungujících vztahů, které následně ovlivňují bezproblémový provoz společnosti. Správná komunikace s interním zákazníkem rozhoduje o tom, zda se na nás znovu a rádi obrátí při řešení svých problémů nebo se stanou našimi odpůrci, tedy i odpůrci celého oddělení, kam patříme.
Komunikace mezi IT pracovníky a ostatními pracovníky firmy je specifická především proto, že jsou zde velmi rozdílné odborné znalosti IT problematiky a odlišné pohledy na uživatelskou příjemnost. Bohužel každé slovo v emailu nebo v telefonu rozhoduje o tom, kterým směrem se bude pomoc IT specialistů ubírat a jaká bude odezva. Komunikace spoluutváří image prospěšnosti celého IT oddělení pro společnost.
Komunikaci je třeba trénovat, aby se mohla stát efektivním nástrojem vytváření vztahů a příjemné firemní kultury.

Cíle tréninku / školení komunikace:

 • Získat praktické dovednosti v komunikaci se interním zákazníkem (od pracovníka, přes mistra až po prezidenta společnosti)
 • Zefektivnit komunikaci pro zlepšení vztahů s interními zákazníky
Max. počet účastníků 8
Doba tréninku / školení 8-16 hod
Lektor, trenér Jiří Střelec

Obsah komunikace

Součástí tréninku / školení Komunikace se zákazníkem budou tato témata:

 • Představení se v praktické komunikaci na kameru
 • Komunikace Face to Face s přihlédnutím na poslání interního zákazníka
 • Aspekty komunikace, komunikace se zákazníkem
 • Výsledky průzkumu „Proč si ajtíci nerozumí s bílými límečky“
 • Aktivní prevence v komunikaci a spolupráci s uživateli
 • Práce s argumentací a příprava na komunikaci se zákazníkem
 • Firemní kultura a image – co zákazník vnímá, aniž by o tom mluvil. Vytváření image teamu.
 • Psychologie komunikace a osobnost komunikujícího
 • Rozbory cvičení prováděných na kameru

Jednotlivá témata budou protkána příklady z praxe a hlavně praktickým nácvikem účastníků v různých situacích v komunikaci se zákazníkem např:

 • komunikace IT pracovníka s manažerem
 • vyřešení problémů s nastavením PC/NB
 • Komunikace kritické situace při zhavarování PC nebo serveru
 • apod.

Další příklady jsou vybrány po poskytnutí podrobnějších informací o stavu a dovednostech účastníků tréninku. Výrazně je přihlíženo ke komunikaci s lidmi na různých organizačních úrovních.
70% tréninku je věnováno praktickému nácviku komunikace s důrazem na působení na ostatní účastníky komunikace.

Výsledek tréninku / školení

Poznání sebe sama v konkrétních situacích při komunikaci s interním zákazníkem (kolegy a vedoucími pracovníky). Odhalení vlastních praktických komunikačních schopností. Příprava na vytváření dlouhodobě prospěšných vztahů prostřednictvím správné a efektivní komunikace.
Zpětná vazba od ostatních účastníků a především lektora. Doporučení pro zefektivnění komunikace a vytváření kvalitních vztahů.

Organizace

Trénink / školení je zajištěn při přihlášení min 5 účastníků na email: jstrelec@vlas­tnicesta.cz.
Místo konání: Brno, Trénink/školení se může konat v místě firmy, která si objedná min. 5 účastníků.
Cena: stanovena dohodou (závisí na počtu účastníků, době tréninku a místě konání. To vše je možné přizpůsobit požadavkům zákazníka)

Související nabídky: