Krizová komunikace

Neřešte krizovou komunikaci sami!

Kurz, který Vás naučí předcházet a zvládat krizové situace. Stává se, že firma se ve své podnikatelské dráze dříve nebo později dostane do krizové situace. Ta prověří její připravenost a profesionalitu manažerů. Identifikovat a připravit firmu i její pracovníky na zvládání krizových situací Vám pomůžeme v rámci této nabídky školení.

Související články

Krizové situace přináší podnikání rizika, která snadno mohou způsobit poškození jména firmy, nedodržení zákonů, ohrožení života nebo životního prostředí, ztrátu zisku, odchod dobrých pracovníků apod. Nikdo si takové situace nepřeje a je nutné vytvořit podmínky, aby vůbec nenastaly. Stát se však mohou a dějí. Dnešní investigativní novináři dokonce krizové situace intenzivně vyhledávají, protože jim zvedají prodejnost jejich časopisů a novin. Využijí i důvěřivost zaměstnance jen aby měli svůj trhák.

V rámci přípravy systému krizové komunikace hledáme preventivně krizové situace, na ně připravuje řešení a samozřejmě i způsob jak a s kým je komunikovat. Vhodný způsob komunikace dovede eliminovat ztráty a předcházet celému řetězci navazujících krizových situací, které sebou přináší ztráty.

Průběh realizace - krizové komunikace

V rámci krizové komunikace realizujeme dvě části, které mají za úkol připravit zákazníka na to, jak efektivně takové situace řešit a komunikovat.

A) Přípravu systému krizové komunikace
V této části je připravován systém řízení a procesy potřebné pro zvládání krizových situací. Realizace této části zahrnuje:

 • Identifikaci krizových situací
 • Návrh scénáře krizové komunikace
 • Jmenování krizového týmu
 • Definování odpovědností, aktivit a chování členů krizového týmu
 • Nastavení procesního postupu zvládání krizové situace
 • Pravidla pro jednání s cílovými skupinami (zaměstnanci, státní správa, média, …)

B) Trénink na krizovou komunikaci
Tato část je především určena pro vybrané pracovníky krizového týmu a manažery, aby natrénovali jednotlivé krizové situace a jejich řešení, dokázali tak správně komunikovat v rámci již připravených scénářů krizové komunikace. Byli připraveni zvládat zátěžové situace a i v nich eliminovat identifikovaná rizika. Trénink komunikace zahrnuje:

 • Základy krizové komunikace
 • Příprava vhodných komunikačního postojů
 • Vytvoření strategie komunikace pro jednotlivé krizové situace
 • Nácvik komunikace v krizových situacích na kameru - zvládání verbální a neverbální komunikace 
 • Rozbor dosažených výsledků

Zákazník se může rozhodnout, zda se nechá natrénovat na jednotlivé části a systém i scénáře si vytvoří sám a nebo požádá o zavedení systému krizové komunikace včetně tréninku klíčových pracovníků.

Doba realizace systému

Nabídka je určena pro malé a střední firmy. Odhadovaná doba realizace přípravy systému krizové komunikace:

 • firma 1-10 pracovníků – cca 8 hod
 • firma 10-50 pracovníků – cca 10-20 hod
 • firma 51-200 pracovníků – cca 16-30 hod

Odhadovaná doba realizace tréninku krizové komunikace:

 • firma 1-10 pracovníků – cca 8 hod
 • firma 10-50 pracovníků – cca 8-16 hod
 • firma 51-200 pracovníků – cca 16-25 hod

Rozsah a doba přípravy systému nebo tréninku krizové komunikace je závislá na potřebě a požadavku zákazníka, počtu účastníků a rizikovosti firmy.

Přínosy pro zákazníka

 • Identifikace krizových situací v souladu s charakterem firmy
 • Získání systému krizové komunikace
 • Návrhy scénářů řešení krizových situací
 • Natrénování na základní pravidla nezbytná v krizových situacích
 • Prevence před zbytečnými ztrátami
 • Návrh řešení komunikace krizových situací dovnitř firmy
 • Návrh řešení komunikace krizových situací vůči médiím, partnerům, dodavatelům a dalším zainteresovaným stranám

Cena nebo kalkulace

Cena je stanovena dohodou podle rozsahu požadovaných aktivit a to hodinovou sazbou nebo jednorázovou platbou dle dohody. Hodinová sazba může být:

 • 1.250 Kč pro zavedení systému krizové komunikace
 • 2.000 Kč za trénink krizové komunikace (max 10 účastníků na trénink)

Znalostní linie 

Máte-li zájem o samostudium (elearning) pod dohledem poradce, můžeme využít naší znalostní linie Komunikace pro manažery

Jiří Střelec

Diskuze k článku

od: Blanka Urbánková

Ďáblův advokát vloženo: 28.1.2010

Do krize se dostávají nejen velké podniky, které zajímají investigativní novináře. Ale i menší podnikatelé, zaměstnanci, rodina řeší krizové situace také. Ne vždy je po ruce tým odborníků, specialista, kouč. Každý si musí rychle poradit sám. Pak se osvědčuje role zvaná „ďáblův advokát“.
Představte si svého nejhoršího oponenta či konkurenta. Ptejte se: Co může nebezpečný kritik odhalit? Jaké vaše slabiny ho mohou provokovat k útoku? Které jednání a postupy se snažíte ukrýt? Celé tajemství spočívá v tom, že se na kritiku či prozrazení připravíte předem. Budete znát své slabé stránky, které vašeho protivníka zajímají. Navíc nebudete pasivním objektem útoku, ale naopak aktivně budete řídit vývoj (krizové) komunikace. A pokud „ďábelský oponent“ provede svou práci dobře, přijdete na řešení, která by vás jinak nenapadla.

reagovat

Obor

Metoda

Norma

Poradci

Myšlenky poradce

„Operativa způsobuje usínání manažerů a celé firmy. “ více >>

Marie Zelená Marie Zelená

Každý den přibývá velké množství úkolů a výzev k dořešení. V některých firmách byste ani nemuseli chodit domů a pořád by bylo co dělat. Pořád by úkoly nebyly hotové. Pokud se manažeři začnou "topit" v takové operativě, snadno zapomínají na dlouhodobý rozvoj firmy. Strategicky manažeři začínají usínat a s nimi i jejich firma. Nepostřehnou, že okolní prostředí se mění den co den a že konkurence přinesla nové tenchologie a produkty. Snadno pak přijde doba, kdy již nemusí do práce. Udělejte si každý týden čas na rozvoj sebe sama, svého týmu, firmy. Věnujte se pravidelně strategii a vizi firmy. 

Přejete si být informováni o nových článcích, metodách, řešeních z praxe, školeních, nabídkách?

Pokud hledáte konkrétní téma a nemůžete jej najít, napište majiteli na info@vlastnicesta.cz

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory Cookie. Další informace