Kurz, který Vás naučí předcházet a zvládat krizové situace. Stává se, že firma se ve své podnikatelské dráze dříve nebo později dostane do krizové situace. Ta prověří její připravenost a profesionalitu manažerů. Identifikovat a připravit firmu i její pracovníky na zvládání krizových situací Vám pomůžeme v rámci této nabídky školení.

Krizové situace přináší podnikání rizika, která snadno mohou způsobit poškození jména firmy, nedodržení zákonů, ohrožení života nebo životního prostředí, ztrátu zisku, odchod dobrých pracovníků apod. Nikdo si takové situace nepřeje a je nutné vytvořit podmínky, aby vůbec nenastaly. Stát se však mohou a dějí. Dnešní investigativní novináři dokonce krizové situace intenzivně vyhledávají, protože jim zvedají prodejnost jejich časopisů a novin. Využijí i důvěřivost zaměstnance jen aby měli svůj trhák.

V rámci přípravy systému krizové komunikace hledáme preventivně krizové situace, na ně připravuje řešení a samozřejmě i způsob jak a s kým je komunikovat. Vhodný způsob komunikace dovede eliminovat ztráty a předcházet celému řetězci navazujících krizových situací, které sebou přináší ztráty.

Průběh realizace - krizové komunikace

V rámci krizové komunikace realizujeme dvě části, které mají za úkol připravit zákazníka na to, jak efektivně takové situace řešit a komunikovat.

A) Přípravu systému krizové komunikace

V této části je připravován systém řízení a procesy potřebné pro zvládání krizových situací. Realizace této části zahrnuje:

 • Identifikaci krizových situací
 • Návrh scénáře krizové komunikace
 • Jmenování krizového týmu
 • Definování odpovědností, aktivit a chování členů krizového týmu
 • Nastavení procesního postupu zvládání krizové situace
 • Pravidla pro jednání s cílovými skupinami (zaměstnanci, státní správa, média, …)

B) Trénink na krizovou komunikaci

Tato část je především určena pro vybrané pracovníky krizového týmu a manažery, aby natrénovali jednotlivé krizové situace a jejich řešení, dokázali tak správně komunikovat v rámci již připravených scénářů krizové komunikace. Byli připraveni zvládat zátěžové situace a i v nich eliminovat identifikovaná rizika. Trénink komunikace zahrnuje:

 • Základy krizové komunikace
 • Příprava vhodných komunikačního postojů
 • Vytvoření strategie komunikace pro jednotlivé krizové situace
 • Nácvik komunikace v krizových situacích na kameru - zvládání verbální a neverbální komunikace 
 • Rozbor dosažených výsledků

Zákazník se může rozhodnout, zda se nechá natrénovat na jednotlivé části a systém i scénáře si vytvoří sám a nebo požádá o zavedení systému krizové komunikace včetně tréninku klíčových pracovníků.

Doba realizace systému

Nabídka je určena pro malé a střední firmy. Odhadovaná doba realizace přípravy systému krizové komunikace:

 • firma 1-10 pracovníků – cca 8 hod
 • firma 10-50 pracovníků – cca 10-20 hod
 • firma 51-200 pracovníků – cca 16-30 hod

Odhadovaná doba realizace tréninku krizové komunikace:

 • firma 1-10 pracovníků – cca 8 hod
 • firma 10-50 pracovníků – cca 8-16 hod
 • firma 51-200 pracovníků – cca 16-25 hod

Rozsah a doba přípravy systému nebo tréninku krizové komunikace je závislá na potřebě a požadavku zákazníka, počtu účastníků a rizikovosti firmy.

Přínosy pro zákazníka

 • Identifikace krizových situací v souladu s charakterem firmy
 • Získání systému krizové komunikace
 • Návrhy scénářů řešení krizových situací
 • Natrénování na základní pravidla nezbytná v krizových situacích
 • Prevence před zbytečnými ztrátami
 • Návrh řešení komunikace krizových situací dovnitř firmy
 • Návrh řešení komunikace krizových situací vůči médiím, partnerům, dodavatelům a dalším zainteresovaným stranám

Cena nebo kalkulace

Cena je stanovena dohodou podle rozsahu požadovaných aktivit a to hodinovou sazbou nebo jednorázovou platbou dle dohody. Hodinová sazba může být:

 • 1.250 Kč pro zavedení systému krizové komunikace
 • 2.000 Kč za trénink krizové komunikace (max 10 účastníků na trénink)

Elearning | Znalostní linie Komunikace

Máte-li zájem o samostudium (elearning) pod dohledem poradce, můžeme využít naší znalostní linie Komunikace pro manažery