Mediální komunikace pracovníků – trénink/školení

Mediální komunikace

Schopnost komunikace managementu firmy s médii a s novináři patří nedoceněné, přesto klíčové kompetence. Kterýkoli výkonný představitel organizace se v krizi může stát předmětem mediálního zájmu, a ten nemůže delegovat na příslušné specialisty. Schopnost managementu adekvátně komunikovat s novináři se tak stává nezbytnou součástí schopnosti firmy prezentovat se navenek, a to zvláště v obtížných situacích

Související články

Mediální kompetence managementu patří mezi velmi významné kompetence, jež jsou vyžadovány po řídících pracovnících. I když je nevyužijeme každý den, právě v době, kdy se stanou podstatnými, tedy kdy se organizace dostane do středu zájmu médií, rozhodují někdy o jejím úspěchu, nebo dokonce i další existenci. Jejich rozvoj je proto výsostným zájmem každé firmy a přináší ji přidanou hodnotu v podobě schopnosti prezentovat se nikoli prostřednictvím jediného, styčného pracovníka, ale celým managementem. Schopnost mediální komunikace se ale nevyužije pouze v krizových situacích. K veřejné prezentaci úspěšné firmy patří mimo jiné to, že její představitelé jsou váženými a oslovovanými experty na problematiku, jíž se firma zabývá v médiích. Aby mohli být takovýmito experty, potřebují nejen rozumět své práci, ale též domluvit se s novináři.

Cíle školení

 • Získat teoretické a praktické poznatky o fungování médií a základní informace nutné pro interakci s nimi
 • Naučit se zvládat nejběžnější situaci v komunikaci s novináři

Max. počet účastníků: do 15
Délka semináře: 8 – 16 hod.

Obsah

 • Základy teorie médií: jak novináři získávají informace, jak s nimi pracují a jak vytváří své výstupy
 • Kdo jsou novináři? Jejich odbornost, vzdělání, osobní motivace k práci a pracovní postupy
 • Kdy se staneme objektem zájmu médií? Čím je tento zájem vyvoláván a veden?
 • Jak se vyvíjí zájem médií o firmu?
 • Co dělat, staneme-li se předmětem mediálního zájmu?
 • Nejběžnější situace v komunikaci s médii:
  • Jak reagovat, jsme-li osloveni
  • Jak se připravit na rozhovor s novinářem
  • Jak komunikovat s novinářem, jak odpovídat na otázky
  • Jak hrát roli experta
  • Jak poskytovat informace médiím
 • Nejběžnější problémy v komunikaci s médii
  • Co dělat, když o nás píšou lži
  • Co dělat, dojde-li k nesprávné interpretaci informací, které jsme poskytli
  • Co dělat, když o nás média mlčí a neměla by
  • Jak se chovat, jsme-li v roli „obžalovaných“
  • Jak se chovat, jsme-li mediálně osočováni experty
 • Dlouhodobý management vztahů s médii

Školení je realizováno formou teoretické přednášky a praktického procvičení vybraných situací s lektorem, profesionálním publicistou, mediálním poradcem. Teorie a praktický nácvik jsou ve vzájemném poměru 1:1. Významnou částí školení je diskuze a objasňování té problematiky, o kterou mají účastníci zájem, rozbor konkrétních situací, chyb a úspěšné komunikace.

Výsledky školení

 • Pochopení základních procesů mediální komunikace
 • Osvojení si dovedností nutných pro úspěšnou komunikaci s médii
 • Získání sebevědomí pro setkání s médii
 • Osvojení si dovedností nutných pro hraní role experta

Vojtěch Bednář

Diskuze k článku

Obor

Metoda

Norma

Poradci

Myšlenky poradce

„Nejrozšířenější, nejjednodušší postup jak efektivně rozjet podnikání je ISO, jen málokdo to pochopil.“ více >>

Pavel Trvaj Pavel Trvaj

Každé podnikání (i výroba piva) začíná tím, že si odpovím na následující otázky – kdo potřebuje pivo? Kolik ho bude potřebovat? Za kolik jej mohu prodávat? Apod. Prostě napřed uděláte rozbor potřeb, zákazníků – marketingový průzkum, finanční kalkulace. Stanovíte si konkrétní vizi, strategii, cíle. Vše připravujete sami, je to přeci Vaše myšlenka, Vaše podnikání, prostě se angažujete.

Když vše dává smysl a je to reálné, začnete definovat, co musíte všechno a jak udělat – no prostě definujete procesy. K nim pak přidáte zdroje (lidské a materiální), vybavení, informace, apod. Pokud jsou pořád rizika menší než možnost být přínosný pro zákazníka. Můžete podnikání rozjet. Oslovíte zákazníky, dodavatele, uzavřete smlouvy, začnete vyrábět a dodávat. Určitě na poprvé nebudete skvělí, ale vyděláte první peníze, dostanete nové nápady a začnete zlepšovat, co již máte. Když si ty nejdůležitější myšlenky, postupy, výsledky zapíšete, máte firmu připravenou podle ISO 9001. 

Přejete si být informováni o nových článcích, metodách, řešeních z praxe, školeních, nabídkách?

Pokud hledáte konkrétní téma a nemůžete jej najít, napište majiteli na info@vlastnicesta.cz

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory Cookie. Další informace