Mediální komunikace pracovníků – trénink/školení

Mediální komunikace

Schopnost komunikace managementu firmy s médii a s novináři patří nedoceněné, přesto klíčové kompetence. Kterýkoli výkonný představitel organizace se v krizi může stát předmětem mediálního zájmu, a ten nemůže delegovat na příslušné specialisty. Schopnost managementu adekvátně komunikovat s novináři se tak stává nezbytnou součástí schopnosti firmy prezentovat se navenek, a to zvláště v obtížných situacích

Související články

Mediální kompetence managementu patří mezi velmi významné kompetence, jež jsou vyžadovány po řídících pracovnících. I když je nevyužijeme každý den, právě v době, kdy se stanou podstatnými, tedy kdy se organizace dostane do středu zájmu médií, rozhodují někdy o jejím úspěchu, nebo dokonce i další existenci. Jejich rozvoj je proto výsostným zájmem každé firmy a přináší ji přidanou hodnotu v podobě schopnosti prezentovat se nikoli prostřednictvím jediného, styčného pracovníka, ale celým managementem. Schopnost mediální komunikace se ale nevyužije pouze v krizových situacích. K veřejné prezentaci úspěšné firmy patří mimo jiné to, že její představitelé jsou váženými a oslovovanými experty na problematiku, jíž se firma zabývá v médiích. Aby mohli být takovýmito experty, potřebují nejen rozumět své práci, ale též domluvit se s novináři.

Cíle školení

 • Získat teoretické a praktické poznatky o fungování médií a základní informace nutné pro interakci s nimi
 • Naučit se zvládat nejběžnější situaci v komunikaci s novináři

Max. počet účastníků: do 15
Délka semináře: 8 – 16 hod.

Obsah

 • Základy teorie médií: jak novináři získávají informace, jak s nimi pracují a jak vytváří své výstupy
 • Kdo jsou novináři? Jejich odbornost, vzdělání, osobní motivace k práci a pracovní postupy
 • Kdy se staneme objektem zájmu médií? Čím je tento zájem vyvoláván a veden?
 • Jak se vyvíjí zájem médií o firmu?
 • Co dělat, staneme-li se předmětem mediálního zájmu?
 • Nejběžnější situace v komunikaci s médii:
  • Jak reagovat, jsme-li osloveni
  • Jak se připravit na rozhovor s novinářem
  • Jak komunikovat s novinářem, jak odpovídat na otázky
  • Jak hrát roli experta
  • Jak poskytovat informace médiím
 • Nejběžnější problémy v komunikaci s médii
  • Co dělat, když o nás píšou lži
  • Co dělat, dojde-li k nesprávné interpretaci informací, které jsme poskytli
  • Co dělat, když o nás média mlčí a neměla by
  • Jak se chovat, jsme-li v roli „obžalovaných“
  • Jak se chovat, jsme-li mediálně osočováni experty
 • Dlouhodobý management vztahů s médii

Školení je realizováno formou teoretické přednášky a praktického procvičení vybraných situací s lektorem, profesionálním publicistou, mediálním poradcem. Teorie a praktický nácvik jsou ve vzájemném poměru 1:1. Významnou částí školení je diskuze a objasňování té problematiky, o kterou mají účastníci zájem, rozbor konkrétních situací, chyb a úspěšné komunikace.

Výsledky školení

 • Pochopení základních procesů mediální komunikace
 • Osvojení si dovedností nutných pro úspěšnou komunikaci s médii
 • Získání sebevědomí pro setkání s médii
 • Osvojení si dovedností nutných pro hraní role experta

Vojtěch Bednář

Diskuze k článku

Obor

Metoda

Norma

Poradci

Myšlenky poradce

„Subjektivita je jedním z největších zabijáků úspěšných kampaní.“ více >>

Radka Hošková Radka Hošková

Pokud marketingový pracovník přemýšlí, co by se líbilo jemu, jak by reagoval na dané sdělení on, posílá svoji kampaň do záhuby. Cílová skupina, ke které marketér hovoří, je většinou naprosto jiná, než je on sám.

Přejete si být informováni o nových článcích, metodách, řešeních z praxe, školeních, nabídkách?

Pokud hledáte konkrétní téma a nemůžete jej najít, napište majiteli na info@vlastnicesta.cz

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory Cookie. Další informace