Počet zakázek klesl o 50%. Zákazníci zpožďují platby. Dodavatele vyžadují až 100% zálohy na materiál apod. Nálada pracovníků klesá a všichni vidí neutěšený stav. V takovém firemním klima se špatně motivuje k požadovaným výkonům. Manažeři a vedoucí se ptají - Co máme říci lidem? Tato otázka svědčí o tom, že firma nedostatečně komunikuje uvnitř firmy a nebo vůbec se nezamyslela nad procesem interní komunikace.

Počet zakázek klesl o 50%. Zákazníci zpožďují platby. Dodavatelé vyžadují až 100% zálohy na materiál apod. Nálada pracovníků klesá a všichni vidí neutěšený stav. V takovém firemním klima se špatně motivuje k požadovaným výkonům. Manažeři a vedoucí se ptají - Co máme říci lidem? Tato otázka svědčí o tom, že firma nedostatečně komunikuje uvnitř firmy anebo vůbec se nezamyslela nad procesem interní komunikace.

Vše by mělo fungovat tak, že vedoucí včas ví jaké informace má sdělit při prvním poklesu objednávek. Takové situace se většinou objevují v malých firmách, kde u jednoho pracovníka (většinou ještě u majitele) se kumuluje více funkcí. Běžně si tito lidé kladou otázky CO, JAK a KDY komunikovat např. v těchto situacích:

 • odchod klíčového pracovníka
 • pokles výroby
 • ukončení smlouvy největšího klienta
 • úraz na pracovišti
 • šikana na pracovišti
 • haraschment
 • apod.

Samozřejmě nemůže zůstat jen u sdělení. Je třeba udělat následné akce, aby se eliminovaly potenciální škody. K tomu všemu slouží jasně definovaný proces interní komunikace. Vyžaduje jej i norma ISO 9001. Ta však jen říká:
"Vrcholové vedení musí zajistit vytváření příslušných komunikačních cest v rámci organizace a fungování komunikace týkající se efektivnosti systému managementu kvality."

Norma Vám vůbec neřekne JAK. Navýš procesy ve firmě zavádí pracovníci orientovaní na kvalitu (produktů, systému apod.). Nejsou to tedy pracovníci s komunikačním tréninkem a neví jak správně komunikovat a samozřejmě jak správně nastavit proces interní komunikace.
Naopak firma, která trénuje na komunikaci neumí modelovat procesy a systémy. Ideální by byl poradce kvalitář s praxí v komunikaci a Public Relations. Takového poradce máme, a proto Vám nabízíme vypracování procesu interní a případně krizové komunikace.

Nabídka na zpracování procesu interní komunikace

Zpracujeme Vám proces interní komunikace v souladu s Vašim systémem řízení. Nastavíme Vám nezbytné prvky a způsoby interní komunikace. Vše připravujeme s ohledem na povahu a zvyklosti Vaší firmy. Návrhy jsou přizpůsobeny dle stylu řízení a potřebám oboru podnikání. Poradce Vám rozvněž vysvětlí všechny aspekty interní komunikace a sdělí své zkušenosti.

Průběh realizace přípravy procesu:
Příprava procesu proběhne na společném jednání se zástupcem zákazníka (doporučujeme účast majitele, ředitele, případně celého vrcholového managementu). Společně bude připraven:

 • popis aktuálního stavu firmy z hlediska interní komunikace
 • průběhu procesu - flowchart - v grafické podobě s využitím MS Visio viz. např. ISO moderně
 • popis hlavních pravidel komunikace
 • návrh vhodných komunikačních nástrojů
 • doporučení poradce
 • apod.

Všechny aktivity jsou realizovány v souladu s aktuálními požadavky zákazníka. Popis procesu interní komunikace bude předán ve formátech - vsd, jpg, html, doc.

Předpokládaná doba realizace procesu:
Malá firma (cca 10 - 30 pracovníků) - 2-4 hod
Střední až velká firmy (cca 30 - 1000 pracovníků) - 5-10hod

Přínosy procesu interní komunikace

 • Jasné a přehledné grafické znázornění procesu interní komunikace
 • Vyjasnění odpovědností za komunikaci
 • Nastavení nezbytných informačních toků
 • Výběr vhodných komunikačních nástrojů
 • Získání základních znalostí interní komunikace
 • Pravidla interní komunikace
 • Pracovníci získají odborný pohled a nové zkušenosti od poradce (praktický trénink/školení)

Rozpočet

Cena za zpracování procesu interní komunikace se pohybuje:

 • od 2.000 Kč pro malé firmy (cca 10 - 30 pracovníků)
 • od 5.000 Kč pro střední a velké firmy (cca 30 - 1000 pracovníků)

Cena je závislá na rozsahu a složitosti firmy, počtu procesů a potřeb zákazníka.

Máte-li zájem o "Zpracování procesu interní komunikace", kontaktujte poradce Jiřího Střelce