Trénink / školení interních auditorů

Trénink / školení / kurz interní auditor

Máte již tým interních auditorů a chcete zefektivnit jejich práci? Nechcete, aby auditoři jen kontrolovali dodržování procedur a směrnic? Máte zájem, aby odhalovali kritická místa a latentní procesy? Pak je zde pro Vás připravena nabídka tréninku /školení interních auditorů.

Související články

Motto: Auditor je partner s dobrými nápady

Audity patří neoddělitelně ke každému systému jakosti. Mají být využívány pro zvyšování úrovně kvality produktů, procesů a vůbec celé firmy. Každý manažer, který chce znát skutečný stav svých procesů je i vyžaduje. Velmi často se však stává, že auditory jsou zvoleni pracovníci firmy, kteří mají hlavní úkol - kontrolovat dodržování procedur, technologických předpisů apod. Tím jsou více méně kontrolóry práce svých kolegů. To asi není nic příjemného pro nikoho. "Kromě šéfa mě ještě přijde kontrolovat kolega z vedlejšího útvaru."

Kdo se však podívá na mou práci s tím, že mě upozorní na problémy do kterých se mohu dostat a případně ještě nastíní řešení? Kdo mi bude spíše partnerem? Nad tím se však zastaví jen málo kdo.

Náš program tréninku / školení interních auditorů, ano. Nejedná se jen o pouhé školení, kdy pracovník se vrátí do firmy a z hezkých myšlenek se nic nerealizuje. Pracovník je trénován přesně na to co potřebuje a ještě s ním školitel realizuje audity. Školitel, který má praxi v auditování desítky let a auditoval stovky firem. Školitel, který vytvořil desítky systémů kvality, projektu na podporu zlepšování.

Trénink / školení / kurz auditorů si klade za cíl rozšířit znalosti a dovednosti v oblastech potřebných pro audit jako jsou modelování systémů, management, komunikace, hlubší znalost procesů a norem kvality. Program se neustále uzpůsobuje změnám firmy, potřebám auditorů a managementu firmy. V případě potřeby se školitélé podílí na řešení odhalených problémů.

Systém přípravy

 • Auditoři budou připravování vždy před plánovaným auditem
 • 2-4 hodiny 3 týdny před auditem jsou věnovány teorii a praktickým ukázkám podle níže přiloženého pogramu
 • 2-4 hodiny 2 týdny před auditem jsou věnovány rozboru a modelování procesů jež mají být auditovány
 • Auditu se pak účastní i jeden lektor, který dohlíží nad správným průběhem auditu
 • Hned po auditu je provedeno hodnocení vč. zprávy z auditu
 • Po každém bloku tréninku / školení, který obsahuje i interní nebo externí audit (u dodavatele) jsou výsledky předloženy vedení firmy, které je posoudí

Program

Program přípravy interních auditorů je orientována na pochopení procesů společnosti, úskalí vedení a na vytvoření partnerských vazeb s kolegy s eliminací efektu kontrolování jejich práce. Neustále je kladen důraz na hledání míst, která mohou být zlepšena a na odstraňování zjištěných problémů.
Program tréninku interních auditorů je upraven na míru. Hlavními hledisky jsou zkušenosti auditorů, jejich vzdělání a doposud absolvovaná školení.

Systémy a jejich modelování

 • Typy systémů
 • Modelování systémů
 • Modelování procesů
 • Vyhledávání kritických míst

Management

Komunikace auditorů v rámci auditů

 • Komunikace face to face - auditor a auditovaný
 • Způsoby kladení otázek - s ohledem na zjištění skutečného stavu
 • Strategie auditování
 • Psaní zprávy z auditu
 • Trénink paměti
 • Krizová komunikace

Normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 19011, OHSAS 18001, AS 9100, ISO / TS 16949 …

 • Smysl jednotlivých kapitol vždy před každým auditem
 • Poslání auditora a jeho role v organizaci
 • Vývoj norem a jejich poslání
 • Smysl kvality a zákony kvality
 • Náklady z nízké jakosti

Přínosy pro firmu

 • Auditor se stává partnerem pro management a auditované
 • Získání doporučení od zkušených poradců, auditorů, lektorů
 • Návrhy na zlepšení procesů - úspory času a financí, efektivita, účinnost
 • Odhalování kritických míst
 • Pomoc manažerům a parťákům
 • Vytvoření účinné zpětné vazby
 • Vytrénovaný tým interních auditorů

Program je rozpracován dle plánu auditů firmy tak, aby auditoři byly byly co nejlépe připraveni na auditovanou oblast. také je upraven podle aktuální potřeby firmy a znalostí auditorů. 

Reference na tréninkový program najdete - GMC SW, Honeywell, FEI, ..

Jiří Střelec

Diskuze k článku

Obor

Metoda

Norma

Poradci

Myšlenky poradce

„První nadšení z myšlenky, by nemělo přehlušit chytrost realizace.“ více >>

Jiří Střelec Jiří Střelec

Je dobré, že nás zaujme myšlenka. Je dobře, že se hned pustíme do její realizace. Správná realizace však vyžaduje najít nejlepší cestu pro její život. Nadšení by nemělo utlumit přípravu a způsoby její realizace.  

Přejete si být informováni o nových článcích, metodách, řešeních z praxe, školeních, nabídkách?

Pokud hledáte konkrétní téma a nemůžete jej najít, napište majiteli na info@vlastnicesta.cz

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory Cookie. Další informace