ISO 20000-1 Informační technologie - Management služeb

datum publikace 23.04.2012

ISO 20000-1 Informační technologie - Management služeb

ČSN ISO/IEC 20000-1: Informační technologie - Management služeb - Část 1: Požadavky na systém managementu služeb

Související články

Datum vydání – červenec 2012

Účinnost normy - 1. srpen 2012

Informační technologie a služby se dynamicky rozvíjí. Jak kvalitně provozovat a systém a služby definuje v požadavcích norma ČSN ISO/IEC 20000-1:2012. Norma zavádí integrovaný procesní přístup a konkrétně zavádí management kapacit, úrovně služeb, bezpečnost informací, proces uvolnění, management incidentů, procesy řízení vztahů. Obsahuje návrh, přechod, dodávku a zlepšování služeb, které uspokojují požadavky na služby a které poskytují zákazníkům a poskytovatelům služeb přidanou hodnotu.

Poskytovatel služeb musí:

 • plánovat
 • ustanovit
 • zavést
 • provozovat
 • sledovat
 • přezkoumávat
 • udržovat
 • zlepšovat systém řízení služeb (SMS).

Řádné zavedení SMS přináší trvalé řízení přináší vyšší účinnost a účelnost. Fungování procesů podle ČSN ISO/IEC 20000-1:2012 vyžaduje dobrou organizaci a koordinaci pracovníků. K dosažení účinných a účelných procesů mohou být využity vhodné nástroje.

Druhé vydání normy ČSN ISO/IEC 20000-1:2012 ruší a nahrazuje první vydání (ČSN ISO/IEC 20000­1:2006), které bylo technicky revidováno. Základní rozdíly jsou následující:

 • lepší sladění s ČSN EN ISO 9001
 • lepší sladění s ČSN ISO/IEC 27001
 • změna terminologie odrážející mezinárodní užívání
 • přidání dalších potřebných definic
 • aktualizace některých definic a odstranění dvou definic
 • zavedení termínu "systém řízení služeb"
 • sloučení kapitol 3 a 4 normy ČSN ISO/IEC 20000­1:2006, aby všechny požadavky na systém řízení služeb byly součástí jedné kapitoly
 • upřesnění požadavků na kontrolu procesů provozovaných jinými stranami
 • upřesnění požadavků na vymezení rozsahu SMS
 • vysvětlení, že metodika PDCA se vztahuje na SMS, včetně procesů řízení služeb i služeb samotných
 • zavedení nových požadavků na návrh služeb a přechod na nové nebo změněné služby.

Diskuze k článku

Obor

Myšlenky poradce

„Nejrozšířenější, nejjednodušší postup jak efektivně rozjet podnikání je ISO, jen málokdo to pochopil.“ více >>

Pavel Trvaj Pavel Trvaj

Každé podnikání (i výroba piva) začíná tím, že si odpovím na následující otázky – kdo potřebuje pivo? Kolik ho bude potřebovat? Za kolik jej mohu prodávat? Apod. Prostě napřed uděláte rozbor potřeb, zákazníků – marketingový průzkum, finanční kalkulace. Stanovíte si konkrétní vizi, strategii, cíle. Vše připravujete sami, je to přeci Vaše myšlenka, Vaše podnikání, prostě se angažujete.

Když vše dává smysl a je to reálné, začnete definovat, co musíte všechno a jak udělat – no prostě definujete procesy. K nim pak přidáte zdroje (lidské a materiální), vybavení, informace, apod. Pokud jsou pořád rizika menší než možnost být přínosný pro zákazníka. Můžete podnikání rozjet. Oslovíte zákazníky, dodavatele, uzavřete smlouvy, začnete vyrábět a dodávat. Určitě na poprvé nebudete skvělí, ale vyděláte první peníze, dostanete nové nápady a začnete zlepšovat, co již máte. Když si ty nejdůležitější myšlenky, postupy, výsledky zapíšete, máte firmu připravenou podle ISO 9001. 

Přejete si být informováni o nových článcích, metodách, řešeních z praxe, školeních, nabídkách?

Pokud hledáte konkrétní téma a nemůžete jej najít, napište majiteli na info@vlastnicesta.cz

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory Cookie. Další informace