Dne 25. 10. obdrželi certifikáty další absolventi tréninkového programu zaměřeného na vedení projektů.

Všichni certifikovaní účastníci splnili náročný úkol. Během tréninků, které probíhaly po celý rok si měli vybrat jeden zadaný cíl projektu od sponzora (managementu) a dosáhnout o 10 % lepšího výsledku a zároveň zajistit synergický efekt. Ve všech projektech kromě jednoho, (který ještě nemůže takových výsledků dosáhnout) splnili všichni. Celý tréninkový program se tedy několikanásobně zaplatil 😉

Musím také dodat, že účastníci tréninků byli skvělí, aktivní a u každého z nich byly vidět řádné posuny v projektovém řízení a vedení lidí. Gratulujeme ke skvělým výsledkům! 👏