12. června 2008 Vlastní cesta ve spolupráci s SK Ante připravila pro poradce a jejich hosty, partnery I. poradenský golfový turnaj.