Specialisté Vlastní cesty realizují pravidelná setkání, kde sdílejí své zkušenosti, know how a probírají aktuální témata. Setkání se účastní také externími odborníci z různých oborů, kteří jejich tématy doplňují obory Vlastní cesty a pomáhají v rozvoji členů týmu Vlastní cesta.

V rámci sítě specialistů Vlastní cesty existuje příležitost pro pravidelné skupinové setkávání, které slouží nejen jako platforma pro sdílení informací aúspěchů specialistů v rámci sítě, ale také pro řešení zakázek a probíhá zde také stmelování a rozvoj jednotlivců i celé sítě. Tyao setkání jsou výjimečnou příležitostí pro specialisty na firemní komunikaci, strategie, mentoring, koučink, mediaci, finance a mnoho dalších oborů, které ve Vlastní cestě nabízíme, aby se setkali s podobně smýšlejícími lidmi a vyměnili si své zkušenosti a know-how.

Kromě členů sítě Vlastní cestytěchto setkání účastní mnohdy také externí odborníci z dalších oborů, kteří svými tématy doplňují obory Vlastní cesty a pomáhají tak v rozvoji členů týmu,poskytují unikátní možnost rozšíření obzorů, poznání nových trendů a postupů v rozličných oblastech.Stejně tak velkou měrou pomáhají v budování osobních a profesních vztahů s lidmi s podobnými zájmy.

Důležitým prvkem našich setkání je také stmelování týmu a rozvoj spolupráce mezi jednotlivými členy sítě Vlastní cesty. Během setkání se řeší aktuální témata, což pomáhá členům sítě vylepšit práci na svých vlastních projektech. Ppravidelná skupinová setkání v rámci sítě specialistů Vlastní cesty jsou skvělou příležitostí pro rozvoj kariéry a profesního růstu, stejně jako pro vytváření silných a užitečných vztahů mezi odborníky.

Realizovaná setkání specialistů za rok 2023


Hledáme si vlastní cestu od vize k výsledkům
duben 2023

O takové cestě jsme jednali na dubnovém setkání specialistů Vlastní cesty. Hlavní prezentaci měl Jindra Dohnal majitel firmy Creatixo. Představil způsob, jak cíleně rozvíjet vlastní schopnosti k vyšší kreativitě. Diskuse se zaměřili na osobnostní rozvoj z různých pohledů osobního života, pracovního a dalších. Podívali jsme se i na význam kreativních procesů ve firmách.

Dále jsme se věnovali tématům:
  • zapojení týmu specialistů na poslední a velmi speciální Experience HUB v roce 2023
  • podpora studentů na VŠ
  • pracovní setkání specialistů na tvorbě hodnot a pravidel pro síť Vlastní cesta, networking
  • nabídka pro klienty, jak účinně snížit stres na pracovišti
  • spolupráce na zakázkách
  • pomoc klientům s dotacemi


 


Hodnoty a pravidla Vlastní cesty
duben 2023

Ve Vlastní cestě nechodí kovářova kobyla bosa. Když chceme dát sobě navzájem i okolnímu světu vědět, co je pro nás opravdu důležité a jaké hodnoty vedou naše společné kroky, musíme v tom mít jasno my sami. A tak jsme se potkali mimo zdi kanceláří a zapracovali na tom. Zjišťovali jsme, jaké hodnoty jsou důležité pro nás osobně a porovnávali je s hodnotami, které by měly charakterizovat naši společnou práci s klienty. Dlouze a pečlivě jsme diskutovali nad tím, co si pod každou konkrétní hodnotou představujeme. Ne vždy to bylo úplně jasné a někde jsme se mírně rozcházeli. O to to bylo důležitější si věci pojmenovat. 

A jak to dopadlo? Kromě toho, že nás spojuje řada osobních hodnot a jsme
se shodli na těchto týmových / síťových hodnotách: 
  • vzájemná podpora
  • spolupráce
  • sdílení
  • radost ze své specializace
Opět se nám potvrdilo, že práce na těchto softových věcech není zbytečné tlachání, ale že nás to nesmírně bavilo a sbližovalo. Že ten čas, který jsme si museli horko těžko v kalendářích vyblokovat, byl opravdu dobře investovaný.