Vlastní cesta připravila již druhý ročník specializovaného programu pro ženy manažerky. Program je připravován na míru pro firmu Continental. Program má připravit účastnice na náročnou roli v leadershipu, rozvinout jejich talent. Zároveň zachovat rovnováhu jejich osobního života a roli matky. 

Už máme jeden ročník za sebou. Poprvé jsme připravili program, který byl výhradně určen pro talentované manažerky, v roce 2017. Program pod názvem Female Talents si klade za cíl pomoci manažerkám dosáhnout rovnováhy při jejich povinnostech a rozvinout schopnosti leadershipu. Lektoři Vlastní cesty celý program pojímají tak, aby manažerky byly připraveny na všechny velmi náročné situace, které je mohou potkat na úrovní středního a TOP managementu. 

Programu se účastní manažerky z různých lokalit z celé České republiky. Nejen to, zastávají i naprosto rozdílné pracovní pozice a funkce ve firemní hierarchii. Právě tuto různorodost velmi vítáme. Je naprosto obohacující. Rozdílné pohledy a zkušenosti otevírají nové a nové možnosti. 

Letos poprvé byly do programu zařazeny manažerky - maminky na mateřské. Zprvu by se zdálo, že to není vhodné, ale po prvních měsících maminky předvedly skvělé zapojení a výkony. Rozběhly vlastní projekty, které podporují výkonnost jejich zaměstnavatele. Účastnice od nás nedostaly žádnou úlevu, jen pomoc v podobě toho, jak skloubit různé náročné role. 

Náročný program pro talentované manažerky 

Program se zásadně odvíjí od různorodých potřeb firmy Continental v průběhu roku, ale také i od individuálních potřeb účastnic. Lektoři musí neustále analyzovat, které znalosti je třeba rozvinout a jak. Podle toho pak připravují tréninky.  V programu se manažerky setkaly například s těmito tématy:

  • Jak si nastavit vlastní cestu rozvoje
  • Žena ve světě mužů
  • Vedení postojů - specializovaný trénink komunikace pro Leadery
  • Manažerská zpětná vazba 
  • Praktická a pokročilá motivace jednotlivce a týmu
  • Sociální vztahy a rizika
  • Krizové situace leadershipu
  • Zvládání stresu a work life balance
  • …. 

To nebylo vše. Předem si musely samy nastudovat potřebná témata, například ze znalostní linie Jak správně chválit a kárat. Na tréninku pak musely dokázat, že téma prakticky zvládnou i ve svých týmech. K tomu je lektoři potěšili náročnými úkoly, jejichž výsledky prezentovaly nejen kolegyním, ale i váženým hostům.