Vlastní cesta předala certifikáty

datum publikace 19.03.2010

Certifikát Vlastní cesty - interní auditor

Majitel předal 22 certifikátů účastníkům tréninku na interního auditora a na systém dle ISO 9001. Tréninky byly zaměřeny na praktické dovednosti, využití teorie v praxi a podporu dobrých vztahů s auditovanými, kolegy ve firmě.

Související články

Středa 9. března 2010 se stala dnem předávání certifikátů Vlastní cesty. Majitel Jiří Střelec předal celkem 22 certifikátů. Certifikáty byly předány za dlouhodobý trénink na interního auditora a také za trénink na ISO 9001.

Všechny tréninky vedené Vlastní cestou jsou zaměřené na získávání praktických dovedností. Účastníci jsou nejen seznamováni s teorií, ale hlavně jak teorii využít v praxi. Trénink byl protkán přiklady z praxe a variantami řešení. Účastníci museli nejen prokázat své znalosti v testech, kde neexistuji varianty odpovědí a, b, c, ale musí odpovědět správně svými slovy nebo dokonce nakreslit schéma, model. Podmínkou přistoupení k testům je úspěšná realizace interních auditů pod dohledem lektora. Lektor kladl i důraz na správnou komunikaci a vytváření pozitivních vztahů na pracovišti. Nejde jen o to udělat audit, ale pomoci rozvinout systém a jednotlivé pracovníky ve směru strategie firmy a požadavků zákazníka.

Trénink interního auditora

Interní auditoři byli samozřejmě připravování v souladu s mezinárodní normou ISO 19011. Trénink se nesl v souladu s mottem - "Auditor je partner s dobrými nápady!". Audit by neměl být jen pustou kontrolou dodržování popisu procesů. To dnes již nestačí. Firmy potřebují inovace, zlepšení, neustrnout na stávajících zvyklostech a neustále se rozvíjet kupředu. Jinak se firma snadno stane zastaralým, rigidním organismem, který sice plní požadavek na interní audity, ale jen formálně. Audity nepřinesou rozvoj a tedy kýžené ovoce, které slibují systémové normy. Trénink interních auditorů Vlastní cesty byl především zaměřen na tento rozvoj. A tak hlavní důraz byl kladem také na hledání možností řešení objevených problémů, na komunikaci, která pomáhá spoluutvářet kreativní a vhodné sociální prostředí.

Trénink obsahoval tyto základy:

 • modelování procesů
 • vyhledávání kritických míst
 • definování metrik procesů
 • způsoby kladení otázek
 • komunikaci s auditovanými
 • na mezinárodní normy - AS 9100, TS 16949, ISO 14001, ISO 19011
 • hry pro rozvoj auditních dovedností

Trénink na ISO 9001

Systém řízení dle ISO 9001 je již běžný. Trénink Vlastní cesty však přinášel několik nových přístupů. Byl zaměřen na:

 • využití SW pro modelování procesů
 • modelování procesů na jednu A4
 • napojení procesů na reporting
 • vytváření uživatelsky příjemného systému
 • možnosti dalšího rozvoje systému s ohledem na vývoj firmy
 • a další

Všem držitelům certifikátů blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů s nově získanými zkušenostmi v jejich životě.

Jiří Střelec

Diskuze k článku

Obor

Metoda

Norma

Poradci

Myšlenky poradce

„Abych mohl motivovat ostatní, tak nejdřív musím umět motivovat sám sebe.“ více >>

Petr Hlušička Petr Hlušička

Přejete si být informováni o nových článcích, metodách, řešeních z praxe, školeních, nabídkách?

Pokud hledáte konkrétní téma a nemůžete jej najít, napište majiteli na info@vlastnicesta.cz

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory Cookie. Další informace