Audit je proces, kdy nezávislý auditor prověřuje fungování dané oblasti. Získává nezvratné důkazy o tom, jak daná oblast funguje a odhaluje neshody, která brání dosažení cílů dané oblasti nebo jinému poslání. Můžete se potkat s auditory oblastí finací, procesů, managementu, lean manufacturing, 5S, bezpečnosti informací (kybernetická bezpečnost), komunikace, marketingu apod. Je velký rozdíl mezi externím auditem a interním auditem, Interní auditoři by měli spíše pomáhat "svým kolegům", než jen poukazovat za vzniklé chyby formou zjištění či neshod.