V dnešním dynamickém světě plného nových výzev a neustálých změn je klíčové umět se pravidelně zastavit. Najít prostor pro své myšlenky, zhodnocení svého progresu a nalezení své vlastní cesty k osobním cílům. To vám umožní koučink. Kouč se tak stává vaším průvodcem. Pomáhá vám vytvořit si potřebný odstup, abyste mohli lépe porozumět svým cílům a připravit plán k jejich dosažení.

Co je koučink

Koučink je proces, podporující hledání individuálních řešení a rozvoj člověka v jím zvolené oblasti. Kouč není trenér ani poradce, ale hledá řešení společně s klientem.

Kouči vystupují jako rovnocenní partneři, spolupracovníci, průvodci, důvěrníci. Pracují s jedinci či týmy tak, že pomocí otázek podněcují jejich různé pohledy na věc, pomáhají prohloubit jejich uvědomění (co vlastně chci, na čem mi záleží, jak toho mohu dosáhnout…) a podporují je při nacházení vlastních zdrojů potřebných k realizaci vlastních záměrů a cílů.

Koučování je jako kompas, který klientovi pomáhá najít vlastní cestu a dosáhnout tak úspěchu ve svém osobním i profesním životě. Zároveň ukazuje, jak efektivně zavést do praxe to, co se klient naučil, aby se jeho snahy proměnily v konkrétní výsledky a úspěch.

Kdo je koučem

Kouč - partner a průvodce na klientově cestě. Kouč je někdo, kdo je nestranný, nemusí mít znalosti o problematice, kterou klient řeší, ačkoli je to výhodou. Jeho rolí je vytvářet prostředí, kde může klient objevit svůj vlastní potenciál, nalézt odpovědi na své otázky a najít vlastní způsob řešení výzev.

Kouč klientovi neradí, nic nedoporučuje ani neschvaluje, nic mu nepodsouvá ani ho nikam nesměřuje - neovlivňuje klienta svým postojem či svými zkušenostmi s daným tématem. U kouče je důležitá absolutní důvěra v klienta, jeho celistvost a v jeho schopnost najít vlastní řešení.

Vlastnosti kouče

Úloha kouče je zásadní pro nalezení správné cesty k dosažení vašich cílů a odkrývání vašeho nejlepšího já. Proto jeho vlastnosti a schopnosti mají podstatný vliv na váš úspěch. Kouč by tak měl:

 • umět naslouchat
 • klást otázky, které podnítí sebereflexi
 • být empatický a rozumět klientovým potřebám a výzvám
 • poskytovat podporu a zpětnou vazbu
 • pomoci identifikovat cíle a strategie pro jejich dosažení
 • poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu
 • být trpělivý a respektovat individualitu klienta

Kdo je koučovaný

Koučovaný - osoba, která má určité cíle, výzvy nebo oblasti, ve kterých se chce rozvíjet a hledá pomoc k dosažení těchto cílů. Musí být ochoten na sobě pracovat, být otevřený sebereflexi a ochotný změnám a hledání nových perspektiv a přístupů k vlastnímu růstu.

Formy koučinku

Koučink existuje v různých formách, ať už dle způsobu využití nebo jeho zaměřený na konkrétní téma či skupinu. Mezi nejčastější formy koučinku patří:

 • Individuální koučink - tato forma je nejběžnější a zahrnuje jednoho kouče pracujícího s jedním klientem. Díky tomu je zcela přizpůsoben individuálním potřebám koučovaného.
 • Týmový koučink - je určen pro týmy v různých oblastech organizace. Pomáhá zlepšit komunikaci, spolupráci a produktivitu týmu, což v konečném důsledku přispívá k úspěchu firmy.
 • Skupinový koučink - může být použit pro menší skupiny s podobnými cíli nebo potřebami. Umožňuje členům skupiny sdílet zkušenosti, učit se od sebe navzájem a společně řešit výzvy, kterým čelí.
 • Speed koučink - je rychlý a intenzivní typ koučinku, který zahrnuje krátké a intenzivní koučingové relace zaměřené na rychlé řešení konkrétních problémů nebo otázek.
 • Exekutivní koučink - je specializovaný koučink pro vedoucí pracovníky a manažery. Zaměřuje se na rozvoj vedení, strategické rozhodování a zvýšení výkonnosti na vyšších pozicích ve firmě.

Vlastní cesta koučink

Vlastní cesta poskytuje účinné formy poradenství podle situace a potřeb zákazníka. Analyzujeme Váš konkrétní stav a podle něj vybereme specialistu, typ a formu poradenství. Velký důraz klademe na zkušenosti, praxi, praktičnost a dosažení výsledků. Do naší sítě specialistů se dostanou jen zapálení, aktivní poradci, lektoři, kouči. Výběr je velmi přísný a založený na hlavních dovednostech, které poradce potřebuje pro profesionální výkon. Výběr trvá měsíce až roky, více se dovíte Registrace poradce.