Management je schopnost řídit, vést skupiny pracovníků tak, aby společně dosahovali záměrů firmy, zájmové skupiny nebo jiných stanovených cílů. Management je náročný a komplexní proces systémového řízení firmy nebo organizace. Do managementu patří především tyto aktivity - tvorba strategie, plánování, organizování, nastavení systému a procesů, rozhodování, vedení lidí, kontrola, řízení zdrojů a následný rozvoj jak zaměstnanců, tak firmy jako celku. 

Úrovně a typy managementu 

Management je třeba nastavit podle velikosti, rozsahu, typu a zaměření firmy, ale také dle odpovědnosti, potřebných znalostí a dlouhodobosti plánování a rozhodování. Obecně platí, že čím větší firma, tím více úrovní. Také platí - čím více úrovní, tím větší ztráty zdrojů a zkreslování informací. Úrovně managementu mohou být: 

  • Vrcholové řízení - TOP management - manažeři na této úrovni mají hlavní poslání ve strategickém vedení  (strategickém řízení) firmy tzn. definují vize, strategie, mise, cíle. Určují tedy především směr firmy do budoucnosti. Díky tomu  často musí rozhodovat na základě nepřesných informací a odhadů chování trhu. 
  • Střední management - jedná se o manažery, kteří řídí větší organizační celek (např. výroba, logistika, kvalita, …). Z příkladů vidíte, že daná řízená oblast zasahuje větší část firmy, prostupuje jí.  Jejich horizont rozhodování je v řádu měsíců až 1-2 let. Někdy se tato úrověň nazývá taktické řízení. 
  • Základní management - někdy se také potkáte s pojmem management první linie. Je to proto, že jsou to vedoucí, kteří jsou nejblíže zaměstnancům. Řídí je napřímo. Typické pozice jsou například vedoucí, teamleader, mistr, vedoucí projektu apod. 

Řízení firemních zdrojů 

Management využívá a optimalizuje využití dostupných zdrojů. Mezi ně patří například: 

  • finanční zdroje
  • přírodní zdroje
  • energetické zdroje 
  • technologické zdroje
  • lidské zdroje HR
  • Informační zdroje 

Termín "management" může odkazovat také na lidi, kteří řídí nějakou organizaci, ať už na vrcholové řídící pracovníky, tak na každého pracovníka, který řídí sebemenší počet lidí. Jde o umění řídit a využívat poznatky dalších vědeckých disciplín.

KDO JE MANAŽER | MANAGER

Manažer je vedoucí pracovník, který k dosažení požadovaných výsledků využívá zaměstnanců, členů týmu. Jeho výkon je dán výkonem týmu a ne tím, že osobně vyřizuje dílčí úkoly za pracovníky. Manažer má organizovat práci týmu a vytvářet jim takové prostředí a podmínky, aby pracovníci na základě požadovaných znalostí a dovedností zvládli práci vykonat sami. 

Online webináře pro manažery | leadery

Průběžně připravujeme školení, webináře, které si můžete pustit kdykoliv, kdy se Vám to hodí.