Management je schopnost řídit, vést skupiny pracovníků tak, aby společně dosahovali záměrů firmy, zájmové skupiny nebo jiných stanovených cílů.