V dnešní vysokokonkurenční pracovním prostředí je dobré mít v životě průvodce. Průvodce, který vás provede všemi výzvami a překážkami, které přicházejí s rozvojem kariéry nebo vaší firmy. K tomu slouží mentoring. Mentoring je investicí do vaší budoucnosti. Je to cesta, kterou mnoho profesionálů zvolilo k dosažení svých cílů.

Hledáte někoho, kdo vám pomůže posunout se v kariéře, zlepšit vaše dovednosti a rozšířit vaše znalosti, neváhejte se zapojit do programu Mentoringu. Mentoring je cesta, která vás povede k úspěchu. Je to příležitost, kterou byste neměli zmeškat.
 

CO JE TO MENTORING

Mentoring je jedna z velmi účinných metod předávání znalostí, dovedností, zkušeností nebo i kontaktů. Většinou starší a zkušenějšímentorpředává, stínuje nebo dozoruje mladšího v dané oblasti méně zkušenéhomentee(učně, žáka). Mentoring většinou probíhá na pracovišti mentee. Jedná se o proces založený na zkušenostech, znalostech a povzbuzování. Jde o formu spolupráce, která může vést k posunu ve vaší kariéře a osobním růstu.

Kdo je to mentor

Mentor - v určité oblasti velmi zkušený rádce, partner, učitel. Mentor musí být člověk, který dokáže rozpoznat aktuální stav a schopnosti mentee, najít cestu, jak pomoci dosáhnout dohodnutého cíle mentoringu.

Vlastnosti mentora

Role mentora je klíčová, která vás může inspirativně vést správným směrem. Jeho vlastnosti mají zásadní vliv na váš úspěch. Mentor by měl:
 • ochotný sdílet vlastní poznatky
 • schopnost naslouchat
 • umět vysvětlovat a radit
 • poskytovat zpětnou vazbu
 • být trpělivý
 • empatický

Kdo je to mentee

Mentee - osoba ochotna rozvíjet vlastní dovednosti, poznat sama sebe, poznat vlastní potenciál. Také musí být ochotna pozorně naslouchat, zkoušet a plnit i úkoly. Hlavně učit se a přijímat vedení od svého mentora. Je důležité, aby mentee měl jasnou představu o svých cílech a mentor mohl pomoci je dosáhnout.

Formy mentoringu

Mentoring není jen o tom, že si mentor a mentee sednou do místností a diskutují. Mentor může být mnohem efektivněji zapojen do rozvoje mentee a vaši firmy. Podle situace můžete zvolit i tyto formy mentoringu:
 • mentoringové stínování - mentor stínuje vybrané aktivity mentee a buď zasáhne do situace, aby společně s mentee dosáhli nejlepšího výsledků nebo posléze dává mentee zpětnou vazbu
 • zapojení mentora do projektu - mentor je zapojen většinou do nejnáročnější fází života projektu nebo do fázím ve kterých se mentee učí
 • firemní mentoring - zkušenější specialisté, manažeři se stávají mentory pro začínající manažery a provádí je přes firemní úskalí. často bývá i varianta, kdy noví pracovníci dostanou mentora pro lepší zapracování.
 • mezi-firemní mentoring - skupina firem nebo divize velké korporátní firmy si vázejme prostřednictvím mentorů předává zkušenosti
 • majitelský a TOP management mentoring - pro tuto organizační úrověň řízení není vhodné využívají interních mentorů. Je vhodné si najmout specializovaného mentora dle aktuálního kontextu firmy, aby majitelé dokázali dělat, co nejlepší rozhodnutí, která ovlivňují chod celé firmy.
 • startUP mentoring - začínající podnikatel si najme jednoho nebo více mentorů z různých oborů, aby dokázal co nejrychleji a bez zbytečných ztrát dostat vlastní nápad na trh
 • vlastní cesta mentoring - naše síť specialistů vytvořila specifický postup mentoringu pro dosahování nejlepších výsledků viz popis níže

Vlastní cesta mentoring

Vlastní cesta má specifický způsob pro podporu mentoringu tzv.znalostní linie. Linie obsahují specifický postup, jak efektivně předat znalosti a dosáhnout nových návyků. Slouží i jako metodický nástroj pro mentora.