Vlastní cesta poskytuje účinné formy poradenství podle situace a potřeb zákazníka. Analyzujeme Váš konkrétní stav a podle něj vybereme specialistu, typ a formu poradenství. Velký důraz klademe na zkušenosti, praxi, praktičnost a dosažení výsledků. Do naší sítě specialistů se dostanou jen zapálení, aktivní poradci, lektoři, kouči. Výběr je velmi přísný a založený na hlavních dovednostech, které poradce potřebuje pro profesionální výkon. Výběr trvá měsíce až roky, více se dovíte Registrace poradce

Níže se dočtete, co vše zajišťujeme a jak poradenství a jeho různé formy fungují. 

PORADENSTVÍ | PORADCE

Poradenství - je aktivní navrhování, poskytování odborných doporučení, řešení, postupů třetí osobou (poradcem) specializovanou na danou odbornou oblast. Cílem je pomoci rychle, levně (vzhledem k dané situaci) zákazníkovi k požadovanému výsledku. 

Poradce musí mít v dané oblasti zkušenosti a ideálně ji vykonával několik let. Poradce Vlastní cesty je člověk, který má zkušenosti i ve více oborech, a který hledá pro své zákazníky nejlepší možné cesty řešení. Vždy hledáme více variant! K jednotlivým cestám ukazuje možné přínosy a nedostatky. Neustále sleduje pokroky a s plným aktivním nasloucháním pomáhá zákazníkovi k jeho rozvoji na životní i firemní cestě.

Hlavní kompetence poradce  

Být poradcem je náročná práce. Ovlivňujete rozhodnutí manažerů a tím i další budoucnost firmy nebo “jen” životní cestu jednoho člověka. Přestože se každý musí rozhodnout sám za sebe, poradce nese odpovědnost za to, jak dané rozhodnutí ovlivnil. Navíc poradce pracuje s faktem, že mu zákazník nikdy neřekl celou pravdu. Více si přečtete na Odpovědnost poradce, TOP vlastnosti poradce

TYPY PORADENSTVÍ

Různé typy nebo druhy poradenství můžeme rozlišovat především podle oboru, na který se poradce specializuje. Dnešní doba je velmi komplexní a jeden obor většinou nestačí. V praxi zjistíte, že potřebujete kombinaci více oborů najednou. Více oborů umí kombinovat poradci Vlastní cesty. 

 • Finanční poradenství 
 • Výživové poradenství 
 • Kariérní poradenství 
 • Daňové poradenství 
 • Dotační poradenství
 • Právní poradenství
 • Manažerské poradenství
 • Sociální poradenství
 • Krizové poradenství
 • Psychologické poradenství
 • ISO poradenství
 • BOZP poradenství
 • Kybernetické poradenství

Formy poradenství 

Základní formy rozdělení poradenství může být: 

 • Osobní poradenství - neboli také F2F (face to face) 
 • Online poradenství - s využitím e-learningu nebo video konference nebo jen pomoc na telefonu 
 • Individuální poradenství - poradce se věnuje jen jednomu pracovníkovi 
 • Týmové poradenství - poradce se věnuje celému týmu a řeší také vztahy, týmovou komunikaci, kapacitu týmu nebo výkon, spolupráci apod.
 • Firemní poradenství - poradce je více v roli manažera řeší vybrané firemní situace komplexně tak, aby firma byla úspěšná jako celek

Co je to MENTORING

Mentoring je jedna z velmi účinných metod předávání znalostí, dovedností, zkušeností nebo i kontaktů. Většinou starší a zkušenější mentor předává, stínuje nebo dozoruje mladšího v dané oblasti méně zkušeného mentee (učně, žáka). Mentoring většinou probíhá na pracovišti mentee.

Kdo je to mentor - v určité oblasti velmi zkušený rádce, partner, učitel. Mentor musí být člověk, který dokáže rozpoznat aktuální stav a schopnosti mentee, najít cestu, jak pomoci dosáhnout dohodnutého cíle mentoringu.

Kdo je to mentee - osoba ochotna rozvíjet vlastní dovednosti, poznat sama sebe, poznat vlastní potenciál. Také musí být ochotna pozorně naslouchat, zkoušet a plnit i úkoly.

Různé formy mentoringu:

 • stínování
 • zapojení do projektu
 • firemní
 • mezifiremní

Vlastní cesta má specifický způsob pro podporu mentoringu tzv. znalostní linie. Linie obsahují specifický postup, jak efektivně předat znalosti a dosáhnout nových návyků. Slouží i jako metodický nástroj pro mentora.

KOUČOVÁNÍ | KOUČINK | KOUČ

Koučování (koučink) je proces, podporující hledání individuálních řešení a rozvoj člověka v jím zvolené oblasti. Kouč není trenér ani poradce, ale hledá řešení společně s klientem.

Kouči vystupují jako rovnocenní partneři, spolupracovníci, průvodci, důvěrníci. Pracují s jedinci tak, že pomocí otázek podněcují jejich různé pohledy na věc, pomáhají prohloubit jejich uvědomění (co vlastně chci, na čem mi záleží, co naopak vůbec nechci, …) a podporují je při nacházení vlastních zdrojů potřebných k realizaci vlastních záměrů a cílů. Kouč klientovi neradí, nic nedoporučuje ani neschvaluje, nic mu nepodsouvá ani ho nikam nesměřuje – neovlivňuje klienta svým postojem. U kouče je důležitá absolutní důvěra v klienta, v jeho celistvost a v jeho schopnost najít vlastní řešení.