Psychologie je věda, která studuje lidské chování, duševní procesy a tělesné prožívání, včetně jejich vzájemných vztahů a interakcí. Psychologii od počátku provází spor o její přírodovědnou anebo duchovědnou podstatu.

Psycholog - se řadí mezi pracovníky pomáhajících profesí. Jeho péče může provázet jedince od narození po celý život - poradenství v rané péči, pedagogicko-psychologické poradenství (škola, volba povolání), vztahy v rodině, v zaměstnání, manželské a partnerské poradenství, gerontopsychologie, klinická psychologie.