Představení specialistů z praxe, kteří spolupracují v síti Vlastní cesta a splnili přísné podmínky vstupu. Každý specialista prezentuje jaké odborné obory zná a poskytuje (např. management, marketing, komunikace, kvalita - ISO, audit, psychologie, finance...), které metody (např. SWOT, FMEA, analýza rizik, finanční analýza, audit kvality, workshop, ...) umí prakticky aplikovat vč. myšlenek, jež pomohly jeho zákazníkům k synergickým efektům.

Spojují nás tyto hodnoty

Nejsme jen skupina specialistů na webové platformě. Jsme lidé, kteří uznávají a žijí tyto 4 hodnoty.

 

RAD  OST ZE S PECIALIZACE

 

SDÍLENÍ

  SPOLUPRÁCE   VZÁJEMNÁ PODPORA