Jsem krotitelka strachů. Provádím úspěšné lidi transformací vnějšího úspěchu do jejich vnitřního prožitku. Učím je, jak se osvobodit ze zajetí strachů a pochybností a získat radost a lehkost v soukromí i práci. Prakticky, pragmaticky, psychosomaticky.

Roky strávené v manažerských pozicích mě dovedly k poznání, že vnější úspěch může být na hony vzdálený tomu, jak se člověk cítí uvnitř. Že vás mohou lidé obdivovat zatímco vás provázejí pochyby a zápasíte se stresem. Že můžete být výkonní, ale přitom se cítíte čím dál vyčerpanější. Že byste rádi udělali  změny, ale nedaří se vám to. To, co působí rozkol mezi vnějším a vnitřním, a nebo mezi chci žít a žiju, bývá způsobeno strachy a myšlenkovými vzorci, zakořeněnými v podvědomí. S využitím psychosomatického přístupu je možné tyto limitující faktory uvolnit a osvobodit se od nich.
 
Podvědomí hraje velikou roli nejen v kvalitě prožívání života na osobní úrovni, ale i zásadním způsobem ovlivňuje fungování organizací. Projevy chování jako nedostatečná komunikace, příliš direktivní přístup, slabé vedení, mocenský boj, politikaření, pomlouvání, prokrastinace, workoholismus, nedostatek sebereflexe, netrpělivost, absence / nadbytek empatie, mikromanagement, atd. vycházejí mnohdy z podvědomí. Změny na úrovni jednotlivců mají přímý dopad do jejich chování a do výkonnosti organizací.