Jsem koučka, která pomáhá především ženám - manažerkám a podnikatelkám, najít cestu zpět sama k sobě, upevnit svou sebehodnotu a posílit asertivitu při komunikaci. Učím je, jak v návalu povinností a stresu v práci i doma zvládat své rozbouřené emoce a zastavit mučivé nezastavitelné myšlenky. Jak se naučit říkat ne a jak vytvářet přebytek energie, z kterého mohou čerpat pro sebe, práci a všechny své blízké.

Sama jsem ženou dnešní doby, která je partnerkou, maminkou, podnikatelkou, kamarádkou, dcerou. A právě toto vysilující postavení žen v tolika rolích, kde chceme být dokonalé a úspěšné, mne vedlo k tomu koučovat především ženy. Podporovat je na jejich cestě k úspěchu v práci a k naplněnému soukromému životu.

NLP KOUČINK A TERAPIE

Absolvovala jsem školu koučování NLP - neurolingvistického programování, díky které mohu při své práci používat kombinaci koučování a terapeutických technik. Klientky to velmi vítají, protože můžeme kromě jejich osobního rozvoje navíc jednoduše uvolňovat jejich bloky a omezující přesvědčení, která mají uložena ve svém podvědomí z období dětství a dospívání.

Další pracovní zkušenosti

V mé předešlé kariéře jsem se pohybovala v bankovnictví, kde mojí stěžejní náplní byl obchod spojený s péčí o klienty. Později potom rozvoj manažerů a jejich týmů v oblasti obchodních dovedností formou koučinku a školení.

To, co spojuje mou dosavadní praxi a mé poslání, je služba pro klienta. Mým cílem je, aby klientky zažívaly silný transformační zážitek. A aby byly po naší spolupráci schopny samy řídit a tvořit život podle sebe - svých hodnot a priorit.

JAK PRACUJI S MANAŽERKAMI A PODNIKATELKAMI?

Na sezeních pomáhám manažerkám a podnikatelkám zvýšit jejich sebevědomí a sebehodnotu. Učím je, jak mít kontrolu nad svými emocemi, jak posílit asertivitu ve svém každodenním životě. Pracujeme na zpracování negativních emocí, zážitků a úzkostí. Nastavujeme hranice ve vztazích na pracovišti i doma.

Ve výsledku klientky dokáží lépe porozumět sobě i druhým lidem. Umí si stát za svým rozhodnutím a svými názory. Často říkají, že některé techniky byly dost náročné a přes to následně cítili velkou úlevu i příliv energie. Více se usmívají a mají zase radost ze života. Nacházejí cestu samy k sobě.

Klientkám se na mě líbí profesionalita, empatie, smysl pro humor a nadšení pro mou práci. Ve svých referencích zmiňují, že se jim velmi vyhovují i meditace, které tvořím na míru jako bonus a podporu k osobnímu rozvoji a sebepéči. Pomáhají jim zastavit rozbouřenou mysl a lépe spát.

Ráda se dál vzdělávám a rozvíjím. Proto jsem svou koučovací a terapeutickou specializaci rozšířila i o psychodiagnostickou metodu Creatixo, která pomáhá kreativně rozvíjet inovativní potenciál každého klienta nebo týmu na základě vlastního sebehodnocení a jeho/jejich silných a rozvojových stránek.

ŠKOLENÍ OBCHODNÍCH DOVEDNOSTÍ

Díky svým koučovacím dovednostem pomáhám jednotlivým obchodníkům určit, kde jsou jejich bloky a limity při naplňování obchodních cílů. Odstranit je a posílit motivaci při dosahování jejich cílů. Navíc jako mentor vytvářím společně s manažerem unikátní a efektivní obchodní rozhovor, který účinně prodává a podporuje i x-sell dalších služeb a výrobků.