Jsem specialista, který si vše musí vyzkoušet na vlastní kůži a pak poskytuji praktická řešení pro své zákazníky. Rád tvořím synergie kombinací různorodých znalostí z více oborů. To mi umožňuje navrhovat originální komplexní řešení pro firmy i jednotlivce od krizových situací až po rozvoj. Klienti mě začali nazývat architekt řešení a mě se to líbí. Vytvořil jsem síť specialistů Vlastní cesta a tvořím síť znalostí pod názvem Vlastní poznání. Obě sítě mi pomáhají najít nejlepší řešení pro firmy i jednotlivce na jejich cestě k úspěchu. Každý jsme jiný a v čase potřebujeme jiné znalosti, jiný styl, jiného specialistu. 

Moje zkušenosti pochází z praxe. Prošel jsem si telekomunikační firmou od brigádníka až po člena TOP managementu. Spoluvlastním několik firem. Léta jsem pracoval jako manažer kvality, projektový vedoucí. Nastavoval jsem systémy managementu, později jsem dostal možnost zastávat pozici Public Relations manažera a tiskového mluvčího. To se mi stalo osudným. Od té doby neustále spojují různorodé obory, učím se znalosti z nových oborů a vše spojuji do jednoho celku. Tato cesta mi dnes pomáhá poskytovat nejlepší poradenství pro specialisty i pro TOP manažery. 

Vlastní cesta je nejlepší motivace

Každý jsme jiný. Máme jiné znalosti. zkušenosti. Potřebujeme v daném čase něco jiného než ostatní. Každý má vlastní cestu ke svému unikátnímu úspěchu. U jednotlivce to začíná, společně ve firmě to pokračuje. Když zaměstnanec ví, co chce, ví kde má své silné stránky, pak je úspěšný on, jeho tým tým i celá firma. 

Moje práce je flexibilní a musí respektovat odlišnosti, silné stránky a individuální motivace.

Cesta k úspěchu 

Vedení firmy je komplexní záležitost. Potřebujete-li vyřešit krizi, zavést změnu, nastartovat rozvoj, vždy zasahujete do řady oblastí. Klíčové je znát a uvědomovat si VAZBY a VZTAHY. Firma i člověk je komplexní živý organismus. Tomu je třeba vyjít vstříc 

Jak pracuji jako architekt řešení? Projděme nyní společně cestu, na jejímž konci je úspěch zákazníka. 

 

Poskytuje poradenské služby již od roku 1999 a to především v oblastech managementu, obchodu, systému kvality ISO 9001, ekologických systémů řízení ISO 14001, systémů pro letecký průmysl AS 9100, systémů pro sérióvou výrobu ISO TS 16949 a další. Má více jak 9 letou praxi v marketingu a Public Relations.

 Ve své práci kombinuje znalosti z těchto oborů:

 • management – krizový management
 • marketing
 • Public relations
 • Human Resources – nastavení procesů, výběr pracovníků na danou pozici, trénink manažerů na práci s pracovníky
 • systémy a procesy – modelování procesů s využitím MS VISIO, OmniGraffle
 • kvalita – zlepšování, optimalizace procesů, produktů
 • komunikace – interní, krizová
 • audity – procesní, kapacitní, personální
 • trénování, coaching, školení

Je spoluzakladatelem a členem správní rady sportovního klubu Ante www.sk-ante.cz, který vytváří podmínky pro setkávání manažerů a podnikatelů v golfovém prostředí. Také zajišťují přípravu lidí, kteří se rozhodnou hrát krásnou gentlemanskou hru golf.

Praxe

Zkušenosti získal jako inženýr kvality, později jako ředitel a představitel vedení pro kvalitu v telekomunikační společnosti Gity. Spojil práci kvalitáře s Public relations a funkcí tiskového mluvčího. Své myšlenky a náměty publikoval v desítkách článků a prezentací.

Oblastem marketingu a Public Relations se věnoval v agentuře Asociace PCC (APC). Mezi hlavní aktivity patřila práce pro Český paralympijský tým, handicapované děti, ICRC, plynárenský průmysl, eshop a další klienty.

Klub jakosti juniorů spoluzaložil v roce 1997. Jedinečný klub sdružoval studenty z vysokých škol z oboru kvality se specialisty (manažery, inženýry a představiteli vedení pro kvalitu) z praxe a universitními profesory. Pravidelně publikoval články s pohledy mladých kvalitářů na život kolem nás.

Vlastní cesta založil tento poradenský portál, protože na českém trhu nic podobného nebylo a sám chce pomáhat podnikatelům najít jejich vlastní cestu životem a podnikáním.

SK ANTE spoluzaložil a vede sportovní klub určený pro organizaci golfových turnajů a výuky manažerů této gentlemanské hře.

Benefit IT spoluzaložil firmu na využití technologie digitálního pera. Cílem je podporovat přirozené vlastnosti lidí (psaní, kreslení) a spořit čas, peníze, procesní zpracování ve prospěch kreativity a průkaznosti realizovaných aktivit.

Benefit Print je spoluzakladatelem tiskárny specializované na tisk výkresů, projektů, ale také pro maloformátový tisk (fotografie, vizitky, letáky, kalendáře, brožury, ...). Tiskárna vlastní nejrychlejší technologii Vortex 4200 pro tisk barevné výkresové dokumentace za nejnižší ceny na českém trhu.

Praxe v letech:

 • 7 let v telekomunikační společnosti Gity
 • 7 let v Public Relations a marketingové agentuře Asociace PCC
 • 16 let poradenství

Pozn. dobrý poradce by měl sám podnikat, aspoň několik let. Pak může pochopit problémy podnikatelů a hledat nejlepší řešení.

Pracoval na těchto zajímavých projektech:

 • certifikace dle ISO 9001/2000
 • certifikace dle ASME NQA-1
 • Český paralympijský tým
 • Emil – podpora handicapovaných dětí
 • Corporate Package pro VIP klienty (představitelé vlády, předsedové představenstev, generální ředitelé) na paralympiádu v Salt Lake City, Aténách a na deflympiádu v Římě
 • ICRC – Mezinárodní centrum klinického výzkumu
 • SPP – Slovenský plynárenský priemysel
 • Teplárny Brno
 • AEE- Austrian & Environmental Energy
 • eshop GPS-navigace-mapy.cz
 • SK Ante – sportovní klub
 • a další.

V současné době pracuje jako stálý poradce pro nadnárodní společnosti a malé a střední firmy.

Klíčové kvalifikace

 • Evropský certifikát manažera jakosti (EOQ)
 • Public relations seminář v USA (3 týdny, květen 1999)
 • The First Phase of the Action Learning MBA program
 • Postgraduální studium – neukončené
 • Diplom a Certifikát Inženýr jakosti
 • VUT Fakulta strojní

Uplatňovaný způsob k spolupráce

Se svými zákazníky dodržuji základní princip spolupráce, který především musí řešit jejich problémy s cílem zvýšení spokojenosti zákazníků viz. obrázek Princip spolupráce. Vše probíhá s postupným hodnocení nákladů a efektivity. Pracovníci jsou postupně školeni na témata, která jsou pro ně právě potřebná. Pravidelně jsou prováděna hodnocení a rekapitulace přínosů.

Poskytované služby

Strategie, koncepce Systémy řízení ISO, AS, TS Vedení projektů

 

Kreativita, synergie Management Audity
 • vedení workshopů k nalezení nových řešení
 • cvičení na podporu kreativity 
 • podpora tvorby synergických efektů

 

 • trénink na základy managementu - model práce manažera
 • Time management
 • příprava mladých manažerů do nových funkcí
 • stínové poradenství pro management při řešení firemních problémů
 • kaučink manažerů
 • tvorba vlastního manažerského stylu
 • vedení pracovníků
 • vedení porad a specifických jednání
 • udělování pochval a kritiky
 • image pracovníka a týmu, managementu
 •  

 

Komunikace Lidské zdroje Řešení na míru
 • výběr pracovníků – personální pohovory
 • způsoby hodnocení a motivace pracovníků
 • nastavení pracovní pozice v souladu se systému řízení a procesy
 • školení a tréninky 
 • kontroly pracovníků a jejich výkonu
 • kaučink a individuální rozvoj pracovníků
 • Pochvala a kárání zaměstnanců
 • školení interních lektorů
 • ...
 • řešení firemních problémů dle zadání
 • tvorba specializovaných programů:
  • Konkurence-schopnost vlastním vzorem
  • Auditor je partner s dobrými nápady
  • Image pracovníka a týmu
  • moderní ISO 
  • mysleme v PDCA
  • od lhostejnosti k respektu
  • Den prožitků