Jsem mentor, který si vše musí vyzkoušet na vlastní kůži a pak poskytuji praktická řešení pro své zákazníky. Rád tvořím synergie kombinací různorodých znalostí z více oborů. To mi umožňuje navrhovat originální komplexní řešení pro firmy i jednotlivce od krizových situací až po rozvoj. Klienti mě začali nazývat architekt řešení a mě se to líbí. Vytvořil jsem síť specialistů Vlastní cesta a tvořím síť znalostí pod názvem Vlastní poznání. Obě sítě mi pomáhají najít nejlepší řešení pro firmy i jednotlivce na jejich cestě k úspěchu. Každý jsme jiný a potřebujeme jiné znalosti, styl, jiného specialistu. 

Moje zkušenosti pochází z praxe. Prošel jsem si telekomunikační firmou od brigádníka až po člena TOP managementu. Spoluvlastním několik firem. Léta jsem pracoval jako manažer kvality, projektový vedoucí. Nastavoval jsem systémy managementu. Později jsem dostal možnost zastávat pozici Public Relations manažera a tiskového mluvčího. To se mi stalo osudným. Od té doby neustále spojují různorodé obory, učím se znalosti z nových oborů a vše spojuji do jednoho celku. Tato cesta mi dnes pomáhá poskytovat nejlepší poradenství pro specialisty i pro TOP manažery. 

V sekci DOVEDNOSTI A PRAXE se dočtete, co vše jsem řešil a s čím mohu pomoci. Pokud neradi čtete, pak je nejlepší volba si domluvit nezávaznou schůzku a zjistit, jaký postup nebo řešení bych navrhoval právě pro vás a  váš požadavek. Rezervujte si nezávazně schůzku a zjistěte, zda mám vhodný nápad. 

Jak pracuji jako ARCHITEKT FIREMNÍCH ŘEŠENÍ? 

Projděme nyní společně cestu analýz, jednání, modelování a myšlenek, na jejímž konci je  konkrétní návrh, jak dosáhnout u mého zákazníka úspěchu. 

 

1. Vize a strategie firmy - když vím kam, pak dojdu k cíli 

Nejprve mě zajímá, kdo jste a kde chcete být. Dále pak, v jakém stavu se nacházíte, jaké jsou vaše problémy a jak vypadá váš vysněný budoucí úspěch. Ve společné diskusi si vyjasníme vaše potřeby, zájmy, ale také jak strategicky pracujete. Velmi mě zajímá, v čem jste

jedineční

a jaké máte

odlišnosti.

Paralelně s tím si skládám mozaiku toho, co vás může přivést k vysněnému úspěchu. Je jedno, zda jste malá nebo mezinárodní firma, znám obě prostředí a také pravidla, která zde platí. 

Začínám modelovat první strategie a varianty řešení. Určuji rozsah a potřebné specializace. Zajímám se o zákazníky, jejich požadavky a potřeby. Chtěl bych něco vědět o konkurenci a partnerech firmy.

 

 

2. Systém a procesy firmy - proces je stavební kámen efektivity a kvality produktu

Dívám se na to, jak máte nastavený systém a jak reálně využíváte procesy. Přináší vám opravdu užitek? Nebo jen kvalitáři (ISO mani) formálně oprašují kvanta směrnic?

Správně nastavený systém přináší efektivitu v rutinních a opakovaných činnostech a těch má každá firma velké množství. Pokud však systém nefunguje, přináší více problémů a nákladů.

V souladu se strategií projdu vaši nastavenou organizační strukturu, mrkneme, a nebo hned upravíme, mapu procesů a celou architekturu systému od TOP managementu až po posledního pracovníka. Budu se zajímat o tok realizace zakázky, jeho nejkratší cestu pro realizaci produktů.

Zaměříme se na hlavní parametry kvality produktů, procesů a zaměstnanců. Zajímám se, zda je jasné know-how a je-li řádně ochráněno.  

Následně navrhuji vizuální modely, které pomáhájí urychlovat potřebné změny. 

 

3. Management a Leadership - jak vedu zaměstnance, takové sklízím úspěchy

Když je jasná strategie, systém, je třeba, aby firma měla své vůdce a manažery. Zajímá mě nejen angažovanost manažerů, jejich schopnost nadchnout zaměstnance, vést tým k nových změnám a inovacím.

Společně se podíváme  na vedení zaměstnanců, práci s motivací, komunikaci manažerů, poskytování zpětné vazby (pochvala, kárání, hodnocení zaměstnanců), styl leadershipu.

Zajímám se o práci lídrů s firemními zdroji. Klíčové jsou zkušenosti a kontext firmy (ten získáte v kroku 1 a 2). Jejich správné chápání a využívání má velký vliv na úspěch.

Společně si projdeme, jaké hodnoty vtiskli majitelé do firemní kultury a jak je posílit a podpořit nebo také změnit. 

 

4. HR výběr talentů a zapracování - bez přirozeně kvalitních lidí se nikam nedostanete

Je-li jasný systém, který má svůj management, jsou na řadě klíčoví zaměstnanci, a jejich přirozené dovednosti. Každá pracovní pozice má nejen svou kapacitu, ale také vyžaduje kvalifikaci, znalosti, schopnost umět dané činnosti reálně udělat. K tomu je potřeba mít také správný postoj a vlastnosti.

Každý máme talent. Je třeba jej odhalit, trénovat a používat tam, kde je potřeba. Projdu si s vámi stav zaměstnanců, pomohu, jak prakticky najít nejlepší zaměstnance, ale také jak je v co nejkratším čase naučit dělat jejich práci.

Nebo se vrhneme na nástupnictví a zástupnost jednotlivých klíčových pracovníků. Tuto etapu končíme nastavením motivačního a odměňovacího systému a hodnocením spokojenosti zaměstnanců. 

 

5. Komunikace a vztahy - když netečou informace, nemohou pracovat ruce

Mou oblíbenou otázkou je - Máte komunikační plán? Nebo které informace jste zaměstnancům naposledy komunikovali a jak?

Tok informací je jak neviditelná pavučina v pozadí každého týmu a firmy. Dostávají-li zaměstnanci včas správné informace, vytváří si správné postoje a mohou odvádět skvělou práci. Dostávají-li liché informace nebo dokonce vůbec žádné, rádi si tvoří vlastní domněnky. Ty posléze vyvrátit je velmi drahé až nemožné.

Soustředíme se na schopnost komunikace manažerů, relevantnost informací, ale také bezpečnost informací. 

Pozornost věnuji tomu, jak vytváříte a posiluje vztahy mezi pracovníky jednoho týmu, ale také mezi týmy nebo i divizemi v zahraničí. Jak posilujete image, aby s vámi chtěli ostatní spolupracovat. 

 

6. Osobní rozvoj - aby talent fungoval, je třeba jej trénovat

Až jsou projednány hlavní základy firmy a víme na čem stojíme, přichází na řadu rozvoj. Kdo a co má konkrétně trénovat a rozvíjet, aby firma dosáhla strategie a zajistila tak budoucnost všem svým pracovníkům. Co je třeba rozvíjet, aby se sami zaměstnanci cítili důležití a chtěli spojit svůj život s vaší firmou. 

Budeme diskutovat možnosti a formy vzdělávání (školení, trénink, workshopy, poradenství, koučink, mentoring, …), aby jste dosáhli nejlepšího poměru cena za vzdělávání versus praktické přínosy ve firmě. Budeme vyhledávat aktivní zaměstnance, na kterých je možné stavět budoucnost firmy.

 

7. Kreativita a synergie - postupné zlepšování je pomalá cesta, tvořme nové

Potenciál a schopnost adaptability firmy pro budoucnost vzniká uvnitř firmy samotné. Roste od schopností manažerů a jejich zájmu jít vpřed, ale také od znalostí postupů na podporu kreativity, touhou a cílenou prací na tvorbě synergických efektů.

Dívám se, co a jak jste zlepšili v jednotlivých částech firmy, jak podporujete nové nápady a inovace. Vše si zařazuji v čase a vztahuji k fungování ostatních částí.

Diskutujeme o možnostech digitalizace standardních činností nebo automatizaci výrobních procesů. Hledáme, kde a jak nastavit a propojit již existující SW a získat tak novou přidanou hodnotu nebo konkurenční výhodu. 

 

8. Audit, reporty a kpi - správně provedený audit může pozitivně nakopnout zaměstnance

 

Jsou-li problémy skryté, nejasné, obtížně se určuje skutečný stav, pak je na řadě audit. Provedu si audit:

 • procesu, systému dle ISO, IATF, AS,
 • personální, kapacitní audit
 • komunikace
 • leadershipu
 • projektového řízení
 • a další oblasti.

Zaměřím se na více aspektů. Audit na procesy výroby, může v sobě zahrnovat i komunikaci mezi směnami, potenciál pro automatizaci, spolupráci s týmem vývoje nebo i motivovanost zaměstnanců apod.

Nahlédnu do reportů a zhodnotím si stav kpi. Na závěr nedostanete jen zprávu z auditu, ale postup, co řešit a jak. 

Myslíte si, že zjistit fungování těchto osmi kroků je práce na celé dny? Nikoliv, někdy stačí jen 1-3 hodiny jednání a máte jasno, kde a čím začít. Dny jsou pak potřeba na realizaci změn. 

Cesta k úspěchu 

Vedení firmy je komplexní záležitost. Potřebujete-li vyřešit krizi, zavést změnu, nastartovat rozvoj, vždy zasahujete do řady oblastí. Klíčové je znát a uvědomovat si VAZBY a VZTAHY. Firma i člověk je komplexní živý organismus. Tomu je třeba vyjít vstříc 

Zavádím řád do soft skills

Vystudoval jsem technický obor. Má životní dráha se spojila s tiskovým mluvčím a marketingem. Musel jsem aktivně změnit myšlení a naučit se komunikaci, prezentaci, naslouchání, budování vztahů a řadu další dovedností, prostě soft skills. Našel jsem si vlastní modely, dostudoval jsem si principy, které mě pomohly. Našel jsem řád, jak pochopit obtížně uchopitelné. To se mi osvědčilo a roky trénuji na soft skills technicky orientované pracovníky - IT specialista, manažer kvality, vývojář, vedoucí projektu apod. 

Této dovednosti využívám i pro začínající vedoucí, střední management nebo TOP manažery. 

Vlastní cesta je nejlepší motivace

Každý jsme jiný. Máme jiné znalosti. zkušenosti. Potřebujeme v daném čase něco jiného než ostatní. Každý má vlastní cestu ke svému unikátnímu úspěchu. U jednotlivce to začíná, společně ve firmě to pokračuje. Když zaměstnanec ví, co chce, ví kde má své silné stránky, pak je úspěšný on, jeho tým tým i celá firma. Moje práce je flexibilní a musí respektovat odlišnosti, silné stránky a individuální motivace.

Služby - mentoring, lektorování, firemní řešení na míru 

Poskytuje poradenské služby již od roku 1999 a to především v oblastech managementu, obchodu, systému kvality ISO 9001, ekologických systémů řízení ISO 14001, systémů pro letecký průmysl AS 9100, systémů pro sérióvou výrobu IATF 16949 a další. Má více jak 9 letou praxi v marketingu a Public Relations.

 Ve své práci kombinuje znalosti z těchto oborů:

 • management – krizový management
 • marketing
 • Public relations
 • Human Resources – nastavení procesů, výběr pracovníků na danou pozici, trénink manažerů na práci s pracovníky
 • systémy a procesy – modelování procesů s využitím MS VISIO, OmniGraffle
 • kvalita – zlepšování, optimalizace procesů, produktů
 • komunikace – interní, krizová
 • audity – procesní, kapacitní, personální
 • trénování, coaching, školení

Je spoluzakladatelem a členem správní rady sportovního klubu Ante www.sk-ante.cz, který vytváří podmínky pro setkávání manažerů a podnikatelů v golfovém prostředí. Také zajišťují přípravu lidí, kteří se rozhodnou hrát krásnou gentlemanskou hru golf.

Praxe

Zkušenosti jsem získal jako inženýr kvality, později jako ředitel a představitel vedení pro kvalitu v telekomunikační společnosti Gity. Spojil práci kvalitáře s Public relations a funkcí tiskového mluvčího. Své myšlenky a náměty publikoval v desítkách článků a prezentací.

Oblastem marketingu a Public Relations se věnoval v agentuře Asociace PCC (APC). Mezi hlavní aktivity patřila práce pro Český paralympijský tým, handicapované děti, ICRC, plynárenský průmysl, eshop a další klienty.

Klub jakosti juniorů spoluzaložil v roce 1997. Jedinečný klub sdružoval studenty z vysokých škol z oboru kvality se specialisty (manažery, inženýry a představiteli vedení pro kvalitu) z praxe a universitními profesory. Pravidelně publikoval články s pohledy mladých kvalitářů na život kolem nás.

Vlastní cesta založil tento poradenský portál, protože na českém trhu nic podobného nebylo a sám chce pomáhat podnikatelům najít jejich vlastní cestu životem a podnikáním.

SK ANTE spoluzaložil a vede sportovní klub určený pro organizaci golfových turnajů a výuky manažerů této gentlemanské hře.

Benefit IT spoluzaložil firmu na využití technologie digitálního pera. Cílem je podporovat přirozené vlastnosti lidí (psaní, kreslení) a spořit čas, peníze, procesní zpracování ve prospěch kreativity a průkaznosti realizovaných aktivit.

Benefit Print je spoluzakladatelem tiskárny specializované na tisk výkresů, projektů, ale také pro maloformátový tisk (fotografie, vizitky, letáky, kalendáře, brožury, ...). Tiskárna vlastní nejrychlejší technologii Vortex 4200 pro tisk barevné výkresové dokumentace za nejnižší ceny na českém trhu.

Praxe v letech:

 • 7 let v telekomunikační společnosti Gity
 • 7 let v Public Relations a marketingové agentuře Asociace PCC
 • 29 let poradenství

Pozn. dobrý poradce by měl sám podnikat, aspoň několik let. Pak může pochopit problémy podnikatelů a hledat nejlepší řešení.