Poradce specializující se na převádění strategie do praxe podniku, tvorbu efektivních procesů, měření jejich výkonnosti a provázanosti na ERP a CRM systémy. 

Říká se, že když nevíme, kam jdeme, máme jistotu, že tam dojdeme. Když ale definujeme strategii a její cíle, ale nemáme postup, jak se tam dostaneme, máme v podstatě jen popsaný papír, ale výsledek je stejný jako v prvním případě.

O strategiích a strategickém řízení existují tisíce knih, ale jen málokterá dokáže jednoduše a na pár stránkách říct, jak strategii dostat skutečně do života podniku. Nezabírají ani motivační pobídky, ani tresty, ani množící se porady či přesvědčování nebo nově zavedené informační systémy. Chybí totiž vyjasnění si toho, co strategie znamená v každé činnosti a v každém chování každého člověka na jeho procovišti a jak se to dá vůbec všechno nastavit, vyhodnocovat či měnit. 

Každá firma tak jednoho dne pochopí, že dokud nepozná své procesy a nezačne je definovat a řídit, nemůže své strategie a svých cílů dosáhnout anebo s velkými bolestmi. Proto jsem se postupně od tvorby strategií přesunula k tomu, JAK strategie dosahovat.

Mohu Vám pomoci nejen STRATEGII popsat a vizualizovat pomocí OBCHODNÍHO MODELU CANVAS, ale následně Vám pomohu identifikovat vaše FIREMNÍ PROCESY pomocí logických procesních map a diagramů. Výsledkem takové činnosti je  odhalení mnoha nedostatků, které brání ve výkonnosti lidí a způsobují tzv. PROVOZNÍ STRES. V dalším kroku poznání toho, JAK TO DĚLÁME umožní nastavení toho, JAK TO CHCEME DĚLAT a KLÍČOVÝCH METRIK abyste poznali, zda to děláte dobře či špatně. Často firmy implementují nové ERP sytémy, nebo CRM systémy pro řízení týmu, ale jejich účinnost se pohybuje pouze na úrovni přecházejícího starého informačního sytému. Pomocí nově definovaných procesů, vstupů a výstupů, segmentací a strategických pohledů na data Vám mohu pomoci vhodně nadefinovat i potřeby a přenastavení ERP systému tak, aby přinášel více užitku Vám i Vašim podřízeným. Výsledkem takto nastavené organizace je dobře nastavený MOTIVAČNÍ SYSTÉM, který motivuje ty, kdo přináší do systému nejvíce přidané hodnoty a kvality a demotivuje ty, které byste raději přenechali konkurenci.