Jsem specialistou na podnikové finance, finanční procesy a financování. Prakticky nastavuji cesty pro zajištění finančních zdrojů, abyste se mohli plně soustředit na vlastní produkty a další rozvoj firmy. Mám více jak 25-ti leté zkušenosti a odbornou praxi na manažerských pozicích ve financích a exekutivě u různých, převážně výrobních podniků, jak privátních, s obratem od několika desítek milionů korun, tak korporátních s obratem několika miliard.

Své zkušenosti v současné době poskytuji klientům formou interim managementu, poradenství a mentoringu v oblasti Financí a exekutivy. Pomáhám Finančním ředitelům a manažerům dívat se na reportovaná data z jiného úhlu pohledu a prezentovat je tak, aby skutečně vypovídala o stavu firmy a jejím vývoji.

Zkušenosti

  • Řízení firemních financí - cash-flow, forecasting, risk management, likvidita, financování,...),
  • Budování finančních týmu - Řízení a stabilizace týmu, mentoring,
  • Zastupování firmy - úřady státní správy, banky, auditoři, právníci, dodavatelé, klíčový zákazníci,
  • Zavádění standardů a procesů - manažerské účetnictví, controlling. směrnice, interní legislativa,
  • Řízení nákladů - obrat hospodaření ze ztráty do zisku - EBITDA, HV,
  • Financování firmy – zajištění provozního financování a investičních projektů

Rozumím i technice, nejen financím

V praxi jsem velmi užitečný pro všechny strojírenské, servisní, výrobní firmy, protože jsem získal vysokoškolské vzdělání ekonomického i technického směru. Technicky jsme schopen pochopit podstatu Vašeho byznysu a o to lépe nastavit jeho finanční řízení. Reálně vidím to, co se za čísly skrývá, např. z hlediska objemu práce, technologických postupů, materiálu, logistiky apod.

Finanční procesy jednoduše

Naučil jsem se i složitější věci a procesy vidět jednodušší formou. Přenést je ze světa čísel do reality běžného života, ve kterém žijeme. Většina lidí si potom dokáže i složité věci představit mnohem lépe a reálně.

Rozvíjím manažery životními příběhy

Mentoring se mnou není jen o číslech a nudných tabulkách. Vše je třeba chápat v kontextu. Tak používám životní příběhy, které jsem prožil na vysvětlení podstaty řízení financí. Není-li to nutné pak místo pojmů jako likvidita, cashflow, Altmanův koeficient, apod. uslyšíte příběhy, jako:

  • Svatební koláčky
  • Upouštěná přehrada
  • Prázdná lednice

Oblasti zkušeností

Mezi mé nejvýznamnější reference patří působení ve firmách z oblasti strojírenské výroby, energetiky FIREM zabývajících se engineeringem a dodávkou technologických celků pro energetiku a teplárenství. Silný základ znalostí jsem získal ve firmě KORADO, a.s. kde jsem 13 let působil na pozici vedoucího finančního oddělní a deset let jako tajemník orgánů společnosti. Následně jsem působil u firem z oblasti energetiky, a to jednak u firmy FANS, a.s., kde jsem byl v pozici Finančního ředitele a člena představenstva, tak ve firmě ŠKODA Praha, a.s., člena skupiny ČEZ, kde jsem působil na pozici Finančního ředitele.

Rozsah mé odpovědnosti

Reálně jsem u 5+ firem odpovídal za komplexní řízení financí a zajišťoval pozice finančního manažera nebo Finančního ředitele/CFO

Na pozicích Finančního ředitele/CFO jsem řídil veškeré finanční procesy a měl zodpovědnost za klíčové oblasti managementu, jako je zajištění komplexní finanční, účetní a daňové agendy, řízení financí mateřské společnosti i skupiny, vyhodnocení plnění finančních plánů a klíčových ukazatelů, reporting, nastavování a kontrola procesů, nastavení a zajištění schvalovacích procesů.

Obhajoba čísel před „Big 4“

Mezi mé další činnosti patřila obhajoba výsledků nejen před auditory, často z „BIG4“ (Ernst&Young, KPMG, Deloitte), ale i ve statutárních orgánech, kterých jsem byl i členem.

Mezi klíčové činnosti patřila rovněž zodpovědnost za tvorbu ročních a střednědobých plánů a rozpočtů, jejich vyhodnocování a kontrola.

Financování a zajištění finančních zdrojů

Během své odborné praxe se mi podařilo dosáhnout velmi dobrých výsledků při zajišťování finančních zdrojů (financování, bankovní záruky, akreditivy) nejen pro rozvoj a růst firmy, ale i na financování projektů, především do exportních teritorií (Rusko, Kazachstán, Indie), a to díky dlouhodobé dobré spolupráci s největšími finančními ústavy v České republice, kdy se nám v několika případech podařilo najít způsoby financování i nestandardních a složitých projektů.