Ing. Pavel Trvaj – QESTR - zajišťuje poradenské a konzultační činnosti při zavádění systémů managementu podle norem ISO. Součástí nabídky jsou i vzdělávací aktivity v oblasti procesního inženýrství, ISO norem, bezpečnostních předpisů a realizace povinných zákonných školení BOZP.

Ing. Pavel Trvaj – QESTR provádí poradenské a konzultační činnosti při zavádění systémů managementu podle norem ISO. Jedná se především o konzultační, implementační a outsourcingové aktivity v oblasti procesních systémů řízení kvality, environmentu a bezpečnosti na bázi evropských a celosvětových standardů (ISO, EN) a informatizace řízení procesů.

K dalším aktivitám patří nejen zavádění systémů kvality, ale také následná údržba a zlepšování systémů včetně realizace interních prověrek. Za dobu své profesní existence se podílel na mnoha implementačních projektech.

Součástí nabídky jsou i vzdělávací aktivity v oblasti procesního inženýrství, ISO norem, bezpečnostních předpisů a realizace povinných zákonných školení BOZP.

Další akvizicí je provádění auditů 2. stranou (tzv. zákaznické audity) a 3. stranou (tzv. certifikační audity).